Domů
Menu

Příběhy našich sousedů

22. 2. 2018 / Novinky / Miroslav Velík

Poznáváme moderní dějiny naší země prostřednictvím rozhovorů s těmi, kteří to zažili.

Tříčlenná skupina žáků ze třídy 1.A dvojjazyčného česko-francouzského studia a dvojčlenná skupina ze třídy V4.G osmiletého studia jsou zapojeny do projektu organizace Post Bellum, která od roku 2001 vyhledává a nahrává vzpomínky pamětníků klíčových momentů 20. století. Na prezentaci výsledků jejich pátrání se můžeme těšit na začátku června tohoto roku. 

https://www.postbellum.cz/co-delame/projekty/pribehy-nasich-sousedu/