Domů
Menu

Tvary a barvy aneb od realismu k moderně

 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
Fotogalerie11
21. 2. 2018 / Novinky / Aleš Růžička

V únoru jsme se zúčastnili lektorského programu v Husitském muzeu Tábor.

Ve dvou a půl hodinovém programu nás provedly lektorky K. Nimrichtrová a L. Zajícová světem umění. Seznámili jsme se s díly dvou výrazných osobností jihočeského regionu s B. Lamačem a J. Štainochrem. Studenti se učili vnímat dva odlišné přístupy obou umělců - od konkrétní polohy k abstraktnímu vyjádření. Celý program jsme zakončili ve výtvarné dílně, kde jsme si vyzkoušeli techniky linorytu a portrétní kresbu.

 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
Fotogalerie11