Domů
Menu
Facebook Gymnázium Tábor Instagram Gymnázium Tábor Youtube kanál Gymnázia Pierra de Coubertina Padlet GPdC – prezentace studentských prací a úkolů zejména z distanční výuky

A cáká 2020

30. 1. 2020 / Novinky / Pavla Trčková

Každý sudý rok, vždy před pololetím, se vyrazí třídy nižšího gymnázia "cákat" do táborského plaveckého bazénu. :-)

Tohoto ročníku závodu "A cáká" - plaveckého dvacetiboje tříd - se aktivně zúčastnilo 108 závodníků z šesti tříd (prima, sekunda, tercie, kvarta, 1.A a 2.A).

Za jednotlivé třídy bojovali v některých disciplínách i čtyři třídní učitelé a svým výkonem podporovali třídy i "plavci manažeři" - starší studentky a studenti (letos sextánky a sextáni), kteří se v rámci závodů starají o "human resources". Zbylí studenti sexty, kteří se neuplatnili na úseku řízení lidských zdrojů, se zapojili do organizace závodů jako technická četa v rolích rozhodčích, zapisovatelů, asistentů startéra, fotoreportérů či pomocného dozoru nad diváky (spolu s třídními tříd, kteří se závodu aktivně nezúčastnili).

Závody se (jako tradičně) vydařily a všichni jsme si užili dopoledne plné vody, hezkých sportovních výkonů, dobré nálady a legrace.

Poděkování patří všem zapojeným plavajícím třídám a jejich třídním i organizátorům ze třídy V6.G.

Po skončení závodů převzali vítězové odměny z rukou zástupkyně ředitele školy paní Daniely Čechové.

Vítězi ve svých kategoriích byly třídy prima, 1.A a 2.A.

Autorkou fotografií je sextánka Johana Svobodová.

Za předmětovou komisi TV Pavla Trčková a Lea Doudová, organizátorky plaveckého klání.