Domů
Menu

První pomoc pro sextu a 5.A

2. 6. 2019 / Novinky / Pavla Trčková

Ve čtvrtek 30. května jsme splatili "dluh z dubna", který jsme měli ke třídám V6.G a 5. A a připravili i pro tyto dvě třídy projektový den s první pomocí. 

Studenti tříd, stejně jako je již několik let obvyklé, přistoupili k programu zodpovědně a věnovali mu odpovídající pozornost. 

A jako je obvyklé, i pro studenty těchto tříd byly mnohé informace nové a mnohé informace, které o první pomoc věděli se ukázaly být (často nebezpečnými) zakořeněnými mýty.

Z hodnocení absolvetnů vyplynulo, že program považují za smysluplný a doporučují jen zařazovat i pro další ročníky

 

Děkujeme studetnům za jejich aktivní přístup.

 

Matěji Janouchovi z V7.G děkujeme za fotodokumentaci akce. 

 

Pavla Trčková, Eva Novotná, Lukáš Folk