Domů
Menu

Udělení Řádu akademických palem

21. 2. 2019 / Novinky / Daniela Čechová

V úterý 19.2.2019 udělil v reprezentačních prostorách Buquoyského paláce Rada pro kulturu a spolupráci, pan Luc Lévy, insignie rytíře Řádu akademických palem bývalému řediteli Gymnázia Pierra de Coubertina panu RNDr. Miroslavu Váchovi.

Tímto vyznamenáním vyjadřuje Francie oceněným své uznání za jejich zásluhy v oblasti francouzského vzdělávání a za šíření francouzské kultury. Pan RNDr. Miroslav Vácha se jako zástupce ředitele a později ředitel školy dlouhodobě podílel na vzniku a působení česko-francouzské bilingvní sekce na Gymnáziu Pierra de Coubertina a významnou měrou se zasadil o ukotvení tohoto jedinečného vzdělávacího projektu v českém vzdělávacím systému.

Blahopřejeme!