Domů
Menu

Exkurze do společnosti Johnson & Johnson

5. 11. 2018 / Novinky / Miroslav Velík

Johnson & Johnson je největší farmaceutickou společností na světě. Jedno z pěti hlavních sídel se nachází právě v Praze, odkud J&J řídí veškeré dodávky po Evropě a kam jsme se ve čtvrtek 1.11.2018 ve skupině 12 zástupců ze 6.A vydali, popisuje autorka článku Helena Mašátová.

Poté, co jsme vylezli ze stanice metra v Jinonicích, jsme zamířili do nově zřízeného sídla firmy J&J v Praze, kam se přestěhovala během letošního února. Už při příchodu nás zaujal moderní vzhled celé budovy a jejího vybavení. Po ohlášení na recepci si nás během chvilky vyzvedly dvě zaměstnankyně firmy, které nás po celou dobu naší exkurze doprovázely (jedna z nich je též absolventkou bilingvní sekce GPdC a zároveň iniciátorkou celé exkurze v průběhu Dne otevřených dveří firmy J&J).

Začátkem celého programu byla snídaně spolu s představením celého programu dne, historie J&J, zásad společnosti a jejího současného fungování. Poté jsme měli možnost prohlédnout si některé části budovy, včetně pracovišť, kavárny nebo třeba posilovny. Během prohlídky nám bylo také vysvětleno, jak jednotlivá oddělení fungují nebo co spravují. Jelikož se jedná o mezinárodní firmu, kde je 55% zaměstnanců jiné národnosti než české, jen málokdy zaslechnete na chodbách češtinu. Dostali jsme tedy také možnost popovídat si jak s českými tak ze zahraničními pracovníky firmy.

Po prohlídce jsme opět usedli v zasedací místnosti a společně si zkusili jednu z připravených úloh :  byli jsme postaveni do role zaměstatnce kontaktního centra a měli za úkol vyřešit problém s dopravou zboží zákazníkovi do Francie, kde zrovna stávkovali dopravci. To jsme v celku bezproblémově zvládli. Krátce na to nás pak čekal oběd a myslím si, že budu mluvit za všechny zúčastněné, když řeknu, že o skvělém jídle, které nám tam podávali, by se dal napsat samostatný článek.

Po obědě nás čekala skupinová hra využívaná také při výběrových řízeních, kdy rekrutor sleduje fungování adeptů o zaměstanání při skupinovém řešení problému. V našem případě se jednalo o hádanku. Poté následovala ukázka pohovoru v angličtině, který jsme pak společně zhodnotili a okomentovali.

Závěrem jsme shrnuli přínosnost celého dne a poděkovali za vřelý přístup a i za to, že jsme dostali možnost nahlédnout do fungování  sídla mezinárodní firmy.