Domů
Menu

Sexta pomohla Kaňce

5. 11. 2018 / Novinky / Jiří Kálal

Studenti sexty naší školy se významně podíleli na realizaci letošního Koncertu pro Kaňku. Kaňka o.p.s. poskytuje obecně prospěšné služby v oblasti výchovy a vzdělávání dětí s postižením předškolního a školního věku a sociálních služeb pro děti a mládež a dospělé osoby s postižením z Tábora a okolí. Jsou to sociální služby Raná péče, Osobní asistence a Denní stacionáře, registrované u KÚ JČK v Českých Budějovicích a dále vzdělávání v Mateřské škole, Základní škole a Základní škole speciální. Kaňka působí již patnáct let. Každoročním koncertem spojeným se sbírkou se připomíná táborské veřejnosti a získává finanční prostředky, které jí pomáhají v činnosti.

Žáci školy se na organizaci sbírky podílejí již několik let. Sexta v tomto roce přebrala pomyslnou štafetu od letošních oktavánů. Ve čtvrtek 27. září ředitel školy studenty uvolnil z vyučování, aby mohli během dne v celém městě upozorňovat veřejnost na konání koncertu, seznamovat s činností Kaňky a zvát na koncert. V pátek 28. září, v den státního svátku, studenti konali sbírku během koncertu na náměstí T. G. Masaryka. Je třeba ocenit, že tak činili ve svém volnu; naprostá většina jich pracovala od čtrnácté hodiny, většinou končili až po osmé večer. Výsledkem bylo neuvěřitelných 83 284 Kč, které během dvou dnů vybrali do kasiček a samozřejmě předali Kaňce. Jde o rekordní sumu, kterou Kaňka využije ke spokojenosti svých klientů. Studentům děkujeme za pomoc a solidaritu s těmi, kdo to potřebují.