Domů
Menu

Lom Svatá Anna, unikátní přírodní zóna pro studijní program

 -
Fotogalerie8
30. 10. 2016 / Novinky / Zdeněk Kozák

30. října 2014 podepsali ředitel Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor a pan Ing. Viktor Mačura, MBA dohodu o spolupráci, týkající se lokality „Lom Svatá Anna“. Díky této smlouvě bude v uvedeném lomu studentům gymnázia umožněno získávat další podklady ke studijním programům i pro studium přírodovědných a ekologických procesů. V průběhu příštích pěti let budou studenti také sledovat a vyhodnocovat sukcesi různých biotopů – mělkých stojatých vod, skal a křovin.

Nyní spolupráce pokračuje.

14. května 2016 ředitel Gymnázia Pierra de Coubertina RNDr. Miroslav Vácha slavnostně odhalil symbol přírodní zóny Lomu Svatá Anna v Měšicích, na jehož realizaci se podíleli studenti gymnázia pod vedením učitele výtvarné výchovy Mgr. Aleše Růžičky. Hudební část odpoledního programu zajistili vyučující Mgr. M. Kloboučníková a Mgr. L. Folk spolu s děvčaty z primy Štěpánkou Břízovou, Kateřinou Horatlíkovou, Dianou Kučerovou, Marií Zahradníčkovou a studentem oktávy Lukášem Pisingrem.

Další fotky a informace na stránkách Lomu Svaté Anny

 -
Fotogalerie8