Domů
Menu
Facebook Gymnázium Tábor Instagram Gymnázium Tábor Youtube kanál Gymnázia Pierra de Coubertina Padlet GPdC – prezentace studentských prací a úkolů zejména z distanční výuky

Ptačí hodinka 2023

28. 2. 2023 / Akce / Pavla Trčková

Ptačí hodinka je projekt občanské vědy, který od roku 2019 organizuje Česká společnost ornitologická. Cílem projektu je dlouhodobě sledovat zimování ptáků v ČR. Akce probíhá vždy na začátku ledna, v únoru bývají zveřejněné výsledky. Naši studenti i učitelé biologie se do projektu pravidelně zapojují

Na obrázku tohoto příspěvku je sýkora koňadra, která byla v letošním sčítání nejhojnějším ptákem v ČR. V Jihočeském kraji se umístila na druhém místě (předběhl jí vrabec polní) a v okrese Tábor byla na třetím místě - hojnější byli oba vrabci, polní i domácí. 

V rámci naší školy proběhlo letos 36 sčítání (sčítali studenti ze tříd sekunda, kvarta, kvinta, volitelného předmětu biologie živočichů a vyučující biologie). Není vyloučené že sčítání bylo více, než evidujeme, jen se sčítající zapojili již po osobní linii, po účasti na některém z předchozích ročníků. V některých případech se zapojili do akce i další členové rodin našich studentů. 

Za okres Tábor bylo provedeno celkem 262 sčítání (z toho tedy ta naše "gymplácká" představují hezkých bezmála 14%, i když nutno podotnkout, že čtyři z našich sčítání proběhla v jiném okrese na základě trvalého bydliště sčítajících). 

 

Nejčastěji pozorovanými ptáky byly výše zmíněné druhy (oba vrabci a koňadra), dále pak hrdlička zahradní, kos černý, sýkora modřinka, zvonek zelený nebo straka obecná, vyskytla se však i vzácnější pozorování např. poštolka obecná, dlask tlustozobý nebo krahujec obecný. 

V galeriije i jeden anonymizovaný profil krmitka bohatého pozorování studentky kvarty. 

 

Celkové výsledky letošního sčítání najdete zde, výsledky za okres Tábor pak zde

 

Děkujeme, všem sčítačům a jejich rodinným příslušníkům za zapojení se do smysluplného projektu. Budeme rádi, když se zapojíte i v v příštím ročníku, který proběhne 5. - 7. ledna 2024.

 

Kabinet biologie GPdC Tábor