Domů
Menu
Facebook Gymnázium Tábor Instagram Gymnázium Tábor Youtube kanál Gymnázia Pierra de Coubertina Padlet GPdC – prezentace studentských prací a úkolů zejména z distanční výuky

Týden v duchu preventivních programů pro žáky nižších ročníků víceletého gymnázia

 -
Fotogalerie1
26. 3. 2021 / Akce / Eva Kotrčková

Dlouhotrvající distanční výuka nás čím dál tím víc připoutává k obrazovkám telefonů, počítačů, notebooků, netbooků, tabletů či televizorů. Trávíme čas na síti a může proto lehce hrozit, že v té síti uvízneme a necháme se polapit. Aby naši studenti nedopadli jako mouchy v pomyslné pavoučí síti internetu, věnovali jsme v týdnu od 22. března zvýšenou pozornost právě otázce bezpečí na internetu a připravili následující preventivní programy:

Žáci sekundy mohli nejprve dobrovolně zhlédnout dokument V síti vysílaný na ČT ve večerním čase a poté o něm diskutovat v rámci hodiny Výchovy ke zdraví. Na film se dívala většina třídy obvykle v přítomnosti svých rodičů. Děkujeme tímto rodičům našich žáků za spolupráci a ochotu. Online programu, který následně pro sekundu připravil školní metodik prevence Michal Kramář, vyučující Výchovy ke zdraví Pavla Trčková, třídní učitel sekundy Josef Makoč a školní psycholožka Eliška Rejlková, se pak zúčastnila celá třída. Vytvořené bezpečné prostředí a příjemná atmosféra usnadnily cennou a otevřenou diskusi všech zúčastněných.

Na program sekundy navazovala v pátek 26. března interaktivní debata o bezpečí na internetu a kyberšikaně s lektorkami centra Portus Prachatice (Web Portus, o.p.s). A tentokrát se k sekundě připojili také studenti tercie. Živou debatu bravurně moderovaly lektorky a naši akční studenti jim velmi zdárně sekundovali. Jak debatu vnímali samotní účastníci, popsaly Anna Přesličková a Kristýna Kuklová z tercie:

"Dne 26. března 2021 se uskutečnil webinář s názvem „Kyberšikana“. Probíhal během páté, šesté a sedmé vyučovací hodiny a zúčastnili se ho žáci z tříd letošní sekundy a tercie. Webinář vedly dvě lektorky z centra Portus Prachatice, zejména doc. PhDr. Alena Kajanová, Ph.D. Po celou dobu trvání webináře udržovaly přednášející komunikaci s publikem individuálními dotazy, hlasováním a nechávaly žáky podělit se s ostatními o jejich vlastní názory. Do debaty měli možnost zapojit se nejen žáci, trávící čas na sociálních sítích, ale i ti, kteří žádné sociální sítě nemají. Lektorky na začátku seznámily všechny zúčastněné obecně s problematikou registrace na sociálních sítích a se zásadami ochrany osobních údajů. Následně poučily žáky o nutnosti čtení smluvních podmínek na různých, především neověřených stránkách. V průběhu debaty upozornily zejména na zbytečné poskytování nepovinných údajů, jako například adresa bydliště nebo telefonní číslo. Nakonec mluvily o již zmiňované kyberšikaně a sdílely několik způsobů, jak omezit čas strávený na mobilním telefonu a vyhnout se případné závislosti. (Kristýna Kuklová, tercie)."

"Dne 26. 3. 2021 žáci tercie a sekundy dostali možnost připojit se na webinář společnosti Portus Prachatice na téma kyberšikany a bezpečnosti na internetu. Akce v online prostředí byla orientačně plánovaná od 11:00 do 13:00. Po krátkém úvodním slovu a seznámení s užitečnými odkazy se lehce po jedenácté podařilo připojit i lektorkám. Celou přednáškou i diskuzí nás provázela převážně doc. PhDr. Alena Kajanová, Ph.D. Webinář byl zahájen menší anketou, tím pádem dostali prostor i studenti, kteří na žádné ze zmíněných sociálních sítích profil nevlastní. Různorodá debata plynule přecházela od důležité prevence k dotazům studentů či zkušenostem samotných přednášejících. Témata jako ztráta soukromí, falešné účty, podezřelé e-maily, smluvní podmínky, počáteční registrace nebo digitální detox nenechala diskuzi stát na místě. Účastníky neminul ani menší test, avšak většina z nich se drobným písmem oklamat nenechala a udržela tedy ve smyšlené situaci své soukromí v bezpečí. Komunikace pak již v podobně živém duchu pokračovala a v samotném závěru nechyběl ani tip na kvalitní seriál či knížku." (Anna Přesličková, tercie)

 -
Fotogalerie1