Domů
Menu
Facebook Gymnázium Tábor Instagram Gymnázium Tábor Youtube kanál Gymnázia Pierra de Coubertina Padlet GPdC – prezentace studentských prací a úkolů zejména z distanční výuky

Víte, jak je ve skutečnosti těžká práce překladatele?

 -
Fotogalerie1
16. 3. 2021 / Akce / Eva Kotrčková

Filozofická fakulta Univerzity v Ostravě každoročně pořádá překladatelskou soutěž nejen pro vysokoškoláky, ale i pro studenty středních škol. Naši studenti se jí rádi účastní také. Nejprve sami překládají zadané texty, konzultují se svými učiteli cizích jazyků a nakonec se ty nejzdařilejší překlady pošlou do soutěže. Nejlepší autoři překladů se pak mohou za odměnu zúčastnit Dne s překladem na akademické půdě v Ostravě, letos však pouze online. O tom, jak takový Den s překladem vypadá, píše dále Magdaléna Volfová ze septimy.

V úterý 16. března se někteří studenti táborského Gymnázia Pierra de Coubertina zúčastnili několika přednášek týkajících se překládání textů z různých cizcíh jazyků do češtiny. Tyto přednášky organizovala Ostravská univerzita jako zakončení jimi pořádané soutěže Den s překladem. Letošní ročník byl výjimečný v tom, že zakončení proběhlo v online prostředí a z tohoto důvodu byla účast na přednáškách vyšší než v předešlých ročnících.

První část byla pod vedením Kateřiny Klabanové, která se ve své přednášce zaměřila hlavně na správné překládání přímé řeči tak, aby nepůsobila upjatě a nepřirozeně. Dalším hostem byl Enrique Gutiérrez Rubio, který vyprávěl o svých problémech s překladem komiksů, v nichž se vyskytla postava Aloise Nebela. Třetí přednášející, Pavel Král, se věnoval otázce, zda je při překladech pro překladatele výhodnější spolupracovat se strojem, nebo to přináší spíše problémy. Jako čtvrtá se připojila studentka Ostravské univerzity Fabiána Tetamenti s výsledky své diplomové práce, ve které se zaměřila na analýzu a porovnání studentských překladů. A na závěr nám Martin Pšenička vyprávěl o tom, jak vzniká časopis o světové literatuře.

Společně s přednáškami proběhlo i vyhodnocení překladů, které byly zaslány studenty středních a vysokých škol z celé České republiky. Za naše gymnázium slavila velký úspěch studentka septimy Tereza Vargončíková, jejíž překlady se umístily na třetím místě v německém jazyce a obstála na třetím místě také v kategorii překladů z angličtiny.Podrobné výsledky zde

Je až neuvěřitelné, na co všechno si dobrý překladatel dává pozor. Musí dobře znát oba jazyky, se kterými pracuje, a také kulturu daných zemí. V případě, že překládá literární text, je potřeba, aby opravdu dobře znal hlavní postavu a uvědomil si, jaký způsob řeči k ní nejvíc sedí. Rozhodující roli má i pohlaví – muž a žena by přece jednu větu se stejným významem řekli docela jinak. Také by se neměl naprosto spoléhat na pomoc internetových překladačů, protože například neřeší kontext celého díla, ale jenom konkrétní věty. A hlavně nesmí zapomenout na to, že překlad je především kreativní činnost!

Magdaléna Volfová, septima

 -
Fotogalerie1