Domů
Menu
Facebook Gymnázium Tábor Instagram Gymnázium Tábor Youtube kanál Gymnázia Pierra de Coubertina Padlet GPdC – prezentace studentských prací a úkolů zejména z distanční výuky

Nové dokumenty školy

18. 11. 2020 / Akce / Petr Nývlt

V listopadu ředitel školy vydal v souladu se školským zákonem nový školní řád a nově upravené ŠVP pro všechny obory studia. Zveřejňuje se i výroční zpráva školy za loňský školní rok 2019/2020.

Nový školní řád se rozšiřuje o body k distančnímu studiu. Úpravou prošlo několik bodů, které se vztahují k fungování elektronické třídní knihy, žákovských služeb a dohledu nad žáky. Nové znění školního řádu na webu školy.

Školní vzdělávací programy nově v sobě zahrnují všechny dodatky, nové volitelné předměty a některé formální změny související s personálními změnami ve škole. ŠVP na webu školy.

Výroční zprávu naleznete na stránkách školy a obsahuje všechny zákonem dané části včetně výsledků u maturitních zkoušek, přehledu aktivit či ekonomických a personálních údajů.