Domů
Menu

Zahájení nového školního roku

25. 8. 2020 / Akce / Petr Nývlt

Vážení rodiče, studenti,

v úterý 1. 9. zahájíme nový školní rok. Vzhledem k tomu, že se zahajuje v době, kdy stále platí některá hygienická opatření kvůli epidemii nemoci COVID-19, chceme vás tímto informovat o některých opatřeních, která se týkají naší školy. MŠMT vydalo manuál hygienických opatření, která by měla zmenšit pravděpodobnost šíření onemocnění COVID.

Pravidla jsou platná do doby, než budou platná jiná pravidla :-)

Vzhledem k velikosti školy, rozvrhu a vzdělávacím programům lze aplikovat pouze základní hygienická doporučení. Uvádíme zde pravidla, která je nutné dodržovat. Pravidla jsou platná do doby, než budou platná jiná pravidla :-). Dále pak uvádíme organizační informace k zahájení školního roku.

 1. Při vstupu do třídy před první vyučovací hodinou si žáci umyjí ruce a použijí bezoplachovou dezinfekci.
 2. Po vstupu do dalších tříd a jídelny použijí žáci bezoplachovou dezinfekci.
 3. Do školy je zakázáno chodit s příznaky onemocnění COVID-19. V případě onemocnění COVID-19 u žáka školy informují rodiče nebo zletilý žák sám školu.
 4. Žák s příznaky onemocnění COVID-19 bude ze školy odvezen rodiči, nebo sám odejde (v případě zletilých žáků schopných se dopravit domů).
 5. Žák, který trpí chronickým, opakujicím se onemocněním s příznaky nemoci COVID-19, se musí prokázat negativním testem.
 6. Žáci nebudou muset nosit roušky v žádných prostorách školy.
 7. Škola do odvolání nebude pořádat akce, kde se budou potkávat žáci z různých škol, ani se jich účastnit.
 8. V rámci adaptace na školní prostředí a kolektiv spolužáků proběhnou pro všechny třídy výlety od středy 2. do pátku  4. září. 2020.
 9. První ročníky se místo výletů účastní adaptačních kurzů a čtvrté ročníky mají sportovně-turistický kurz.
 10. Rodičovská schůzka prvních ročníků proběhne 26. srpna od 16:00 v budově školy. Vstup hlavním vchodem a poté budou rodiče směřováni do označených tříd.
 11. Variabilní symbol na platbu za adaptační kurzy se rodiče dozví na třídních schůzkách. Případně je sdělíme po telefonu či emailu (viz kontakty).
 12. Distanční výuka se zahajuje, pokud je nařízena karanténa nejméně u 50 % žáků jedné třídy. Žáci, kteří nejsou v karanténě, a tedy zůstávají ve škole, se učí dál beze změn.