Domů
Menu

Distanční studium

25. 8. 2020 / Akce / Petr Nývlt

Vážení rodiče, studenti,

všechny podstatné informace sdílíme přes Bakaláře. Pro jednotlivé dotčené třídy posíláme aktuální zprávy. Pro celoškolní informace vše sdílíme na nástěnce školy.

 

AKTUÁLNĚ 8. 1. 2020

Od 10. 1. 2021 pokračují všechny třídy v distanční vzdělávání, viz informace pro školy.

Individuální konzultace s učiteli možné po předchozí domluvě přes Komens - Bakaláře.

Vysvědčení (u nás výpis z vysvědčení) se vydá až po návratu žáků do tříd, viz opatření obecné povahy.

 

Platná opatření vlády a ministra zdravotnictví

Tabulka opatření pro školy

Vyhlášení distančního vzdělávání pro všechny třídy od 10. 1. 2021 do 210. 1. 2021

Obchody a hromadné akce do 17. 12. - změna do 22. 1. 2021

Nošení roušek - platí do odvolání

Vyhlášení nouzového stavu prodloužení do 22. 1. 2021

 

Organizace distančního vzdělávání na GPdC Tábor

Návod na distanční studium v Bakalářích pro žáky školy

Bližší informace k distančnímu studiu na naší škole najdete zde

 

Všichni žáci, jakmile nastoupí do školy po skončení DV, mají v jídelně přihlášené obědy. Jejich zrušení se provádí ve webové aplikaci.

Hygienická pravidla prezenční výuky (v současné době neprobíhá)

  1. Při vstupu do třídy před první vyučovací hodinou si žáci umyjí ruce a použijí bezoplachovou dezinfekci.
  2. Po vstupu do dalších tříd a jídelny použijí žáci bezoplachovou dezinfekci.
  3. Do školy je zakázáno chodit s příznaky onemocnění COVID-19. V případě onemocnění COVID-19 u žáka školy informují rodiče nebo zletilý žák sám školu.
  4. Žák s příznaky onemocnění COVID-19 bude ze školy odvezen rodiči, nebo sám odejde (v případě zletilých žáků schopných se dopravit domů).
  5. Žák, který trpí chronickým, opakujicím se onemocněním s příznaky nemoci COVID-19, se musí prokázat negativním testem.
  6. Žáci musí nosit roušky kromě TV, oběda, HV a nebo, když nemají štít. Štít povolen jen v hodinách a při sezení v lavici.
  7. Škola do odvolání nebude pořádat akce, kde se budou potkávat žáci z různých škol, ani se jich účastnit.
  8. Distanční výuka se zahajuje, pokud je nařízena karanténa nejméně u 50 % žáků jedné třídy. Žáci, kteří nejsou v karanténě, a tedy zůstávají ve škole, se učí dál beze změn.