Domů
Menu

Distanční studium

25. 8. 2020 / Akce / Petr Nývlt

AKTUÁLNĚ 12. 3. 2021

 

Stále pokračují všechny třídy v distančním vzdělávání.

 • Škola od 12. dubna - opatření
 • Škola od 19. dubna - opatření (nově možnost dobrovolných skupinových konzultací 6 žáků všech ročníků - maturanti, při problémech s DV)
 • Nošení ochranných pomůcek - opatření

Individuální konzultace s učiteli možné po předchozí domluvě přes Komens - Bakaláře.

 

Organizace distančního vzdělávání na GPdC Tábor

Návod na distanční studium v Bakalářích pro žáky školy

Bližší informace k distančnímu studiu na naší škole najdete zde

 

Všichni žáci, jakmile nastoupí do školy po skončení DV, mají v jídelně přihlášené obědy. Jejich zrušení se provádí ve webové aplikaci.

Hygienická pravidla prezenční výuky (v současné době neprobíhá) nebo konzultací.

 1. Při vstupu do třídy před první vyučovací hodinou si žáci umyjí ruce a použijí bezoplachovou dezinfekci.
 2. Po vstupu do dalších tříd a jídelny použijí žáci bezoplachovou dezinfekci.
 3. Do školy je zakázáno chodit s příznaky onemocnění COVID-19. V případě onemocnění COVID-19 u žáka školy informují rodiče nebo zletilý žák sám školu.
 4. Žák s příznaky onemocnění COVID-19 bude ze školy odvezen rodiči, nebo sám odejde (v případě zletilých žáků schopných se dopravit domů)
 5. Žáci musí používat roušky.
 6. Skupinové konzultace 2-6 žáků  povinnost testování
 7. Škola do odvolání nebude pořádat akce, kde se budou potkávat žáci z různých škol, ani se jich účastnit.
 8. Distanční výuka se zahajuje, pokud je nařízena karanténa nejméně u 50 % žáků jedné třídy. Žáci, kteří nejsou v karanténě, a tedy zůstávají ve škole, se učí dál beze změn.