Domů
Menu
Facebook Gymnázium Tábor Instagram Gymnázium Tábor Youtube kanál Gymnázia Pierra de Coubertina Padlet GPdC – prezentace studentských prací a úkolů zejména z distanční výuky

Distanční studium

25. 8. 2020 / Akce / Petr Nývlt

AKTUÁLNĚ škola od 17. 5. 2021

 

 

Organizace distančního vzdělávání na GPdC Tábor

Návod na distanční studium v Bakalářích pro žáky školy

Bližší informace k distančnímu studiu na naší škole najdete zde

 

Pravidla testování při skupinových konzultacích

 • Skupinové konzultace pro 2-6 žáků.
 • Před konzultací je potřeba testování antigenním testem.
 • Testuje se maximálně  2x týdně a to ve dvou  obdobích. První období je pondělí až středa. Druhé období je čtvrtek + pátek. Testování v daném období probíhá jen jednou a to na první konzultaci, kterou žá abdsolvuje.
 • Testování organizuje vyučující, test si provádí žák sám podle instrukcí učitele.
 • Na individuálních konzultacích se netestuje.
 • Testovat se nemusí ten, kdo:
  1. má prodělaný covid (max. 90 dnů po prvním pozitivním PCR testu) - je potřeba doložit potvrzením lékaře,
  2. má test ze zdravotnického zařízení (negativní PCR nebo antigenní test ne starší 48 hodin) - předloží učiteli,
  3. je 14 dnů po druhém očkování a předloží učiteli certifikát,
  4. předloží potvrzení o negativním testu z jiné školy.

 

Všichni žáci, jakmile nastoupí do školy po skončení DV, mají v jídelně přihlášené obědy. Jejich zrušení se provádí ve webové aplikaci.

Hygienická pravidla prezenční výuky (v současné době neprobíhá) nebo konzultací.

 1. Při vstupu do třídy před první vyučovací hodinou si žáci umyjí ruce a použijí bezoplachovou dezinfekci.
 2. Po vstupu do dalších tříd a jídelny použijí žáci bezoplachovou dezinfekci.
 3. Do školy je zakázáno chodit s příznaky onemocnění COVID-19. V případě onemocnění COVID-19 u žáka školy informují rodiče nebo zletilý žák sám školu.
 4. Žák s příznaky onemocnění COVID-19 bude ze školy odvezen rodiči, nebo sám odejde (v případě zletilých žáků schopných se dopravit domů)
 5. Žáci musí používat roušky.
 6. Skupinové konzultace 2-6 žáků - povinnost testování
 7. Škola do odvolání nebude pořádat akce, kde se budou potkávat žáci z různých škol, ani se jich účastnit.
 8. Distanční výuka se zahajuje, pokud je nařízena karanténa nejméně u 50 % žáků jedné třídy. Žáci, kteří nejsou v karanténě, a tedy zůstávají ve škole, se učí dál beze změn.