Domů
Menu

Aktuální COVID informace

25. 8. 2020 / Akce / Petr Nývlt

Vážení rodiče, studenti,

Všechny podstatné informace sdílíme přes Bakaláře. Pro jednotlivé dotčené třídy posíláme aktuální zprávy. Pro celoškolní informace vše sdílíme na nástěnce školy. Níže základní informace k distanční výuce pd 14. října.

 

Od 14. října 2020 do 23. října 2020 probíhá pro všechny ročníky školy distanční vzdělávání.

Vyhlášení distančního studia - opatření vlády

Návod na distanční studium v Bakalářích pro žáky školy

Bližší informace k distančnímu studiu na naší škole najdete zde

 

Od 26. října do 30. října jsou prodloužené podzimní prázdniny.

Bližší informace k prázdninám najdete zde

 

Pro všechny žáky jsme odhlíásili obědy.

 

 

 

Hygienická pravidla prezenční výuky

  1. Při vstupu do třídy před první vyučovací hodinou si žáci umyjí ruce a použijí bezoplachovou dezinfekci.
  2. Po vstupu do dalších tříd a jídelny použijí žáci bezoplachovou dezinfekci.
  3. Do školy je zakázáno chodit s příznaky onemocnění COVID-19. V případě onemocnění COVID-19 u žáka školy informují rodiče nebo zletilý žák sám školu.
  4. Žák s příznaky onemocnění COVID-19 bude ze školy odvezen rodiči, nebo sám odejde (v případě zletilých žáků schopných se dopravit domů).
  5. Žák, který trpí chronickým, opakujicím se onemocněním s příznaky nemoci COVID-19, se musí prokázat negativním testem.
  6. Žáci musí nosit roušky kromě TV, oběda, HV a nebo, když nemají štít. Štít povolen jen v hodinách a při sezení v lavici.
  7. Škola do odvolání nebude pořádat akce, kde se budou potkávat žáci z různých škol, ani se jich účastnit.
  8. Distanční výuka se zahajuje, pokud je nařízena karanténa nejméně u 50 % žáků jedné třídy. Žáci, kteří nejsou v karanténě, a tedy zůstávají ve škole, se učí dál beze změn.