Domů
Menu
Facebook Gymnázium Tábor Instagram Gymnázium Tábor Youtube kanál Gymnázia Pierra de Coubertina Padlet GPdC – prezentace studentských prací a úkolů zejména z distanční výuky

Konzultace pro maturanty

5. 5. 2020 / Akce

Konzultace budou probíhat od 11. 5. do 29. 5. 2020

čestné prohlášení

 • Poslední pravidelná výuka bude ve středu 6. května.
 • Poslední podklady pro klasifikaci lze získat během čtvrtka 7. května, kdy může být ještě zadán předem domluvený test.
 • Uzávěr klasifikace bude 7. května ve 14:00.
 • Od pondělí 11. května již bude probíhat vzdělávání jen konzultacemi v maturitních předmětech.

 

 1. Individuálně domluvená konzultace maturitního předmětu.

Žák/skupina žáků může o konzultaci požádat přes zprávu v Bakalářích. Pokud bude oslovený pedagog moct konzultaci poskytnout, individuálně se s žáky domluví.

 

2. Nabídka konzultací učitelů podle maturitních předmětů a rozvrhu.

Každý učitel nabídne svým žákům konzultaci ve svém předmětu. Konzultace bude určena žákům, kteří maturují z daného předmětu. V seminářích je určena zejména žákům, kteří maturují z předmětu, který je semináři blízký obsahem. Nabídku žáci obdrží přes Bakaláře do čtvrtka. Učitel takto nabídne v předstihu několika dnů minimálně jednu konzultaci v následujícím týdnu. Učitelé, kteří nemohou poskytnout konzultaci ve škole, ji nabídnou distančním způsobem. Konzultace jsou dobrovolné.

Skupina může obsahovat max. 15 osob. Pokud je třída nebo seminář o větším počtu žáků, budou nabídnuté dva termíny konzultací. Časově budou učitelé směřovat konzultace do hodin dle rozvrhu. Některé konzultace budou podmíněné přihlášením se na vyhlášenou konzultaci zpět učiteli zprávou v Bakalářích nebo jiným jednoduchým a všem dostupným způsobem (např. google formuláře).

Třída 5. A konzultuje pouze předmět francouzský jazyk.

Konzultace k maturitě z TV budou probíhat podle pravidel, která žákům předá vedoucí předmětové komise TV Mgr. Lea Doudová.

 

Hygienická pravidla:

 

 • Žáci vstupují do školy vchodem pro žáky tak, aby udržovali mezi sebou rozestup minimálně 2 metry.
 • U vchodu ani nikde v budově na chodbách a v šatnách netvoří hloučky a udržují rozestupy minimálně 2 metry.
 • V prostorách školy kromě učeben nosí žáci vlastní roušku, která zakrývá ústa a nos. Jednu roušku mají náhradní.
 • Pokud žák potřebuje roušku vyhodit, učiní tak do speciálně označeného koše, který je v učebnách. Rouška musí být zabalena do igelitového pytlíku, který je pro tyto účely připraven u označených košů na roušky.
 • Žáci si mohou odložit věci do skříněk. Zbytečně nesahají na skříňky svých spolužáků.
 • Ve škole jsou na konzultace vymezené jen některé třídy. Jsou viditelně označeny na dveřích.
 • Po projití šatnami jde žák do prvního patra ke sborovně, kde si na nástěnce najde v rozpisu učebnu, kde bude probíhat jeho konzultace.
 • Po příchodu do třídy je žák povinen si ošetřit ruce desinfekcí, která je tam umístěna. Desinfekce je také na toaletách.
 • V každé lavici  bude jen jeden žák. Pokud bude každý žák v lavici sám a bude mezi žáky dodržena vzdálenost minimálně 1,5 metru, není povinnost nosit roušku.
 • Na své první konzultaci (v rámci celého konzultačního období do 29. června) odevzdá žák vyučujícímu vyplněný formulář ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O BEZINFEKČNOSTI .
 • Při každém opuštění učebny si žák nandá roušku. Po skončení konzultace žák odchází předním vchodem nebo vchodem pro žáky. Pokud to počasí umožňuje, žáci mezi konzultacemi opustí školu.
 • Knihovna, IVT učebny nejsou přístupné. Knihu vám případně z knihovny vypůjčí váš učitel.
 • Školu je potřeba opustit nejpozději v 16:10 hodin. Do školy je možné vstupovat od 7:15.

 

Pokyny MŠMT ZDE