Domů
Menu

Preventivní opatření proti šíření onemocnění COVID-19 a realizace výuky

12. 3. 2020 / Akce / Petr Nývlt

Aktuální informace k 30. 3. 2020

30. 3. 2020 Prodloužení nouzového stavu
27. 3. 2020 vstoupil v platnost zákon upravující přijímací řízení a maturtitní zkoušky v roce 2020
23. 3. Oznámení ministra škoství o konání přijímacích zkoušek  a maturit podle nového zákona v nouzovém stavu a posunutí konce nouzového stavu
 • Vláda prodloužila stav nouze do 1. dubna

Ze zákona:

 • Návrat dětí do školy v druhé polovině května (téměř ještě 2 měsíce mimoškolního online vyučování).
 • dva týdny po návratu žáků do škol proběhnou přijímací zkoušky – jedno kolo, jeden termín a bez možnosti odvolání.
 • Tři týdny po návratu žáků do škol proběhnou maturitní zkoušky.
 • Zrušení písemných prací z češtiny i cizích jazyků ve společné části MZ.
 • Pokud se žáci nevrátí do škol do 1. června, tak se maturitní zkoušky nekonají vůbec a známky se stanoví na základě třech posledních vysvědčení, kdy byl žák klasifikovaný z daného předmětu. Kdo má na vysvědčení ve 4. ročníku na konci, dělá komisionální zkoušku.
 • Neuvažuje se o zkrácení prázdnin. Nicméně návrh novely zákona říká, že maturitní zkouška se musí zahájit nejpozději do 30. června.

Zákon obsahuje ve stěženích částí mnoho nejasností. Jak u přijímacích zkoušek, tak maturit. Jakmile se vše podaří vyjasnit. Budeme Vás informovat.

16. 3. Omezení volného pohybu

 

V souvislosti s dalším plánováním výuky po skončení aktuálních preventivních opatření kvůli šíření koronaviru a nemoci COVID-19 zavádíme aktuální opatření:

 • Prosíme rodiče a studenty, aby školu navštěvovali jen při zvláště důležitých záležitostech, které nelze odložit.
 • Rušíme všechny projektové dny v roce 2020. Jak zahraniční, tak konané v ČR nebo Táboře.
 • S velkou pravděpodobností upravíme organizaci závěru školního roku - tedy i posunutí uzavření klasifikace. Všechna oznámení budou zveřejněna na Bakalářích a na webu školy.
 • Posouvá se naplánované komunitní setkání z 25. 3. 2020 na dobu o skončení preventivních opatření
 • Nekonají se Přijímačky nanečisto pořádané firmou Scio na naší škole

 

Realizace výuky

Výuka ve škole nebude probíhat podle odhadů minimálně jeden měsíc. Žáci dostávají práci na jednotlivé hodiny přes Bakaláře. Využívat se bude také volně dostupných e-learningových prostředí. Úkoly zaslané přes aplikaci Bakalář nebudou vypracovávatelné jen na počítači, ale budeme se snažit našim žákům zadávat i úkoly, při kterých není nutné sedět u PC. 

Vyučující budou zasílat práci na každou hodinu. Budeme se snažit realizovat výuku tak, aby po skončení preventivních opatření bylo co nejméně dohánění učiva. Prosíme o spolupráci i rodiče. V době vyučování neplánujte svým dětem činnosti mimo domov. Budou zadávány i úkoly a testy v reálném čase jednotlivých hodin. V případě, že se nemůže žák účastnit této výuky v reálném čase, domluvte další postup s příslušným vyučujícím.

 

Po dobu uzavření školy lze individuálně domluvit schůzku se školní psycholožkou.

Kancelář školy je pro veřejnost po dobu preventivních opatření otevřena od 9:00 do 13:00 hodin

Žáci si mohou dojít potvrdit přihlášky na vysoké školy v úředních hodinách, nebo se domluvit na jiném termínu e-mailem ekotrckova@gymta.cz

 
12. 3. vyhlášen stav nouze

Ruší se veškeré sportovní aktivity pro odpolední složky.

 

10. 3. 2020 nařídilo Ministerstvo zdravotnictví uzavření škol od 11. 3. 2020 do odvolání.

Výuka se od 11. 3. do odvolání ve škole ruší. Studenti budou pracovat na úkolech, které jim budou zasílané přes Bakaláře. Další informace postupně budeme zveřejňovat zde a přes aplikaci Bakalář.

 
6. 3. Vláda ČR nařídila od 7. 3. 2020 00:00 pro všechny občany ČR vracející se z Itálie 14 denní karanténu.

Vyjma Itálie, kde automaticky nastupuje od půlnoci 6. 3. 2020 karanténa, se řídíme pokyny OŠMT Jihočeského kraje.

"Pokud se žák či pedagog školy vrací z individuální zahraniční cesty z rizikové oblasti, kterou nepořádala naše škola, je vhodné a doporučující s ohledem na vývoj zdravotní situace v České republice, aby takový žák či pedagog strávili alespoň jeden týden v domácím prostředí. A to i bez projevujících se příznaků. Po návratu ze zahraničí kontaktuje vracející se osoba Krajskou hygienickou stanici (387 712 210, 387712 320) a konzultuje s ní, ze které oblasti se vrací a zda má příznaky choroby. Pokud příznaky má ihned po návratu, kontaktuje osoba svého lékaře (mimo pracovní dobu kontaktuje lékaře na infekčním oddělení Nemocnice České Budějovice na tel. 387 874 656), který nařídí karanténu, tu jistě také doporučí KHS. Pokud příznaky nejsou, je vhodné a doporučující, jak uvedeno výše, využít týden v domácím prostředí, neboť může být reálný předpoklad, že se mohou příznaky ještě objevit. Tím se předejte případnému rozšiřování viru formou přenosu bez příznaků."

Na základě současné situace v Itálii a Rakousku zřídil Jihočeský kraj informační telefonní linku pro veřejnost. Na čísle 800 100 450, které je dostupné v době od 7:00 do 17:00 hodin včetně víkendů, se dozvíte základní informace, které vám pomohou se lépe zorientovat v přijatých opatřeních v rámci České republiky a kraje.

 

Aktuální informace Vám budeme i nadále posílat přes aplikaci Bakalář a aktualizovat tuto webovou stránku.