Domů
Menu

Organizace vzdělávání v rámci opatření proti šíření nemoci COVID-19

12. 3. 2020 / Akce / Petr Nývlt

Aktuální informace k 2. 6. 2020

Organizace vzdělávání po 8. červnu (konzultace, klasifikace, závěr školního roku)

Přehledné schéma konce školního roku

25. 5. Konec nouzového stavu. Omezení na školách zůstává stejné, jen je nově vydáno na základě opatření Ministerstva zdravotnictví.

Všechny zahraniční akce byly zrušeny. Podařilo se vyjednat vrácení peněz od všech partnerů, vyjma některých drobných částek, viz zpráva níže ze 14. 4. 2020. Pokud bude příznivá epidemiologická situace, uskuteční se zájezdy příští rok.

 

 


6. 5. 2020 vydalo MŠMT maturitní vyhlášku č. 232/2020 Sb která upravuje maturitní a přijímací zkoušky

 

 


Informace ke konzultacím pro maturitní ročníky včetně 5. A

Na základě níže uvedených pravidel ředitel školy stanovil pravidla pro organizaci konzultací - zde web

3. 5. vydána  pravidla MŠMT podle kterých může probíhat konzutační činnost na školách (maturitní ročníky) včetně 5. A

 

 


30. 4. 2020 vláda schválila usnesení č. 491, kterým se povoluje ve skupinkách do 15 žáků návštěva školy maturantům a žákům 9. tříd, kteří se připravují na PZK.
 

28. 4. 2020 ministerstvo zveřejnilo vyhlášku k hodnocení žáků během distanční výuky a ve druhém pololetí školního roku 2020
 • Vyhláška zde
 • Více informací k hodnocení ve druhém pololetí 2020 na webu školy v tomto článku.
 • Ministr odložil zveřejnění informací k maturitě, chodu školy a přijímacím zkouškám na termín do 10. 5. 2020. Více v dopise ministra zde.
 • Aktuální informace k maturitám budou v příslušné části webu školy - zde otevřít.
 • Informace k přijímací zkouškám na webu školy - zde otevřít.

 

Vláda prodloužila nouzový stav do 17. května. Vzhledem k tomu, že rozšiřující se a měnící se nařízení vlády přestávají být pro vlastní chod školy relevantní, nebudeme již dále na tomto webu sledovat a zveřejňovat informace, které přímo neovlivňují chod školy. Nejlépe lze vše dohledat na webu www.vlada.cz.

 

 

14. 4. ministerstvo zveřejnilo plán návratu žáků do škol.

Ministr uvedl 16. 4. nový termín zveřejnění bližších prováděcích pokynů na konec dubna.

Vláda prodloužila dne 9. 3. nouzový stav do 30. 4. 2020

Ze zveřejněného je jisté:

1) Maturitní ročníky se vrací do škol 11. května - školní výuka bude další 3 týdny pokračovat konzultacemi dle možností pedagogů a žáků.
2) Ostatní třídy se do školy nevrací a jejich distanční výuka poběží až do konce školního roku - 30. června. Od 1. června bude za příznivého epidemiologického stavu možné udělat konzultace ve škole dle možností pedagogů a žáků.

Případné dotazy směřujte na ředitele školy: p.nyvlt@gymta.cz, nebo přes Bakaláře.

Informace k neuskutečněným zájezdům a zaplaceným zálohám

Jak jsem informoval v předchozí zprávě pro rodiče, vzhledem k pandemii není možné zájezdy uskutečnit. Situace je likvidující jak pro cestovní kanceláře, tak pro jejich partnery, které často nelze ani kontaktovat. Povedlo se nám ještě před schválení zákona, který jistým způsobem ochraňuje cestovní kanceláře, vyzískat většinu prostředků zpět.

New York - vše vráceno
Švýcarsko - CK přislíbila vrátit vše, vyjma zaplaceného pojištění = 300,- Kč.
Německo - Nedobytná částka do 300,- Kč záloha za  ubytování. Zbytek bude vrácen.
Štrasburk - Peníze jsou zpět vyjma 180,- Kč, které jsou ještě uloženy u Finanční správy v zahraničí. Úřady je nyní zpomalený, ale předpokládáme, že i tato částka se vrátí
Itálie - Nedobytná částka 600,- Kč za ubytování. Italský partner české CK je nedostupný.
Velká Británie - Cestovní kancelář požaduje storno 3500,- Kč. Zároveň však jako druhou variantu připouští, že v případě zákazu vycestovat v době zájezdu vrátí všechny prostředky. Zákaz byl totiž vyhlášen na 3 měsíce a to nepokrývá náš termín. CK jsme informovali, že nepojedeme, ale že počkáme, zda bude prodloužen zákaz vycestovat. Doplatek tedy rozhodně neplaťte. Na zájezd se nepojede v žádném případě (ani při uvolnění hranic). Na náš poslední email ještě nemám odpověď. Mezi tím došlo ke schválení zákona, který klientům CK vrácení peněz značně zkomplikoval. Jakmile budou zprávy, budeme Vás informovat.

 

 


30. 3. 2020 Prodloužení nouzového stavu

 


27. 3. 2020 vstoupil v platnost zákon upravující přijímací řízení a maturtitní zkoušky v roce 2020

 


23. 3. Oznámení ministra škoství o konání přijímacích zkoušek  a maturit podle nového zákona v nouzovém stavu a posunutí konce nouzového stavu
 • Vláda prodloužila stav nouze do 1. dubna

Ze zákona:

 • Návrat dětí do školy v druhé polovině května (téměř ještě 2 měsíce mimoškolního online vyučování).

 • dva týdny po návratu žáků do škol proběhnou přijímací zkoušky – jedno kolo, jeden termín a bez možnosti odvolání.

 • Tři týdny po návratu žáků do škol proběhnou maturitní zkoušky.

 • Zrušení písemných prací z češtiny i cizích jazyků ve společné části MZ.

 • Pokud se žáci nevrátí do škol do 1. června, tak se maturitní zkoušky nekonají vůbec a známky se stanoví na základě třech posledních vysvědčení, kdy byl žák klasifikovaný z daného předmětu. Kdo má na vysvědčení ve 4. ročníku na konci, dělá komisionální zkoušku.

 • Neuvažuje se o zkrácení prázdnin. Nicméně návrh novely zákona říká, že maturitní zkouška se musí zahájit nejpozději do 30. června.

Zákon obsahuje ve stěženích částí mnoho nejasností. Jak u přijímacích zkoušek, tak maturit. Jakmile se vše podaří vyjasnit. Budeme Vás informovat.

 

 


16. 3. Omezení volného pohybu

V souvislosti s dalším plánováním výuky po skončení aktuálních preventivních opatření kvůli šíření koronaviru a nemoci COVID-19 zavádíme aktuální opatření:

 • Prosíme rodiče a studenty, aby školu navštěvovali jen při zvláště důležitých záležitostech, které nelze odložit.

 • Rušíme všechny projektové dny v roce 2020. Jak zahraniční, tak konané v ČR nebo Táboře.

 • S velkou pravděpodobností upravíme organizaci závěru školního roku - tedy i posunutí uzavření klasifikace. Všechna oznámení budou zveřejněna na Bakalářích a na webu školy.

 • Posouvá se naplánované komunitní setkání z 25. 3. 2020 na dobu o skončení preventivních opatření

 • Nekonají se Přijímačky nanečisto pořádané firmou Scio na naší škole

 Realizace výuky

Výuka ve škole nebude probíhat podle odhadů minimálně jeden měsíc. Žáci dostávají práci na jednotlivé hodiny přes Bakaláře. Využívat se bude také volně dostupných e-learningových prostředí. Úkoly zaslané přes aplikaci Bakalář nebudou vypracovávatelné jen na počítači, ale budeme se snažit našim žákům zadávat i úkoly, při kterých není nutné sedět u PC. 

Vyučující budou zasílat práci na každou hodinu. Budeme se snažit realizovat výuku tak, aby po skončení preventivních opatření bylo co nejméně dohánění učiva. Prosíme o spolupráci i rodiče. V době vyučování neplánujte svým dětem činnosti mimo domov. Budou zadávány i úkoly a testy v reálném čase jednotlivých hodin. V případě, že se nemůže žák účastnit této výuky v reálném čase, domluvte další postup s příslušným vyučujícím.

Po dobu uzavření školy lze individuálně domluvit schůzku se školní psycholožkou.

Kancelář školy je pro veřejnost po dobu preventivních opatření otevřena od 9:00 do 13:00 hodin

Žáci si mohou dojít potvrdit přihlášky na vysoké školy v úředních hodinách, nebo se domluvit na jiném termínu e-mailem ekotrckova@gymta.cz

 

12. 3. vyhlášen stav nouze

Ruší se veškeré sportovní aktivity pro odpolední složky.

 

 


10. 3. 2020 nařídilo Ministerstvo zdravotnictví uzavření škol od 11. 3. 2020 do odvolání.

Výuka se od 11. 3. do odvolání ve škole ruší. Studenti budou pracovat na úkolech, které jim budou zasílané přes Bakaláře. Další informace postupně budeme zveřejňovat zde a přes aplikaci Bakalář.

 

 


6. 3. Vláda ČR nařídila od 7. 3. 2020 00:00 pro všechny občany ČR vracející se z Itálie 14 denní karanténu.

Vyjma Itálie, kde automaticky nastupuje od půlnoci 6. 3. 2020 karanténa, se řídíme pokyny OŠMT Jihočeského kraje.

"Pokud se žák či pedagog školy vrací z individuální zahraniční cesty z rizikové oblasti, kterou nepořádala naše škola, je vhodné a doporučující s ohledem na vývoj zdravotní situace v České republice, aby takový žák či pedagog strávili alespoň jeden týden v domácím prostředí. A to i bez projevujících se příznaků. Po návratu ze zahraničí kontaktuje vracející se osoba Krajskou hygienickou stanici (387 712 210, 387712 320) a konzultuje s ní, ze které oblasti se vrací a zda má příznaky choroby. Pokud příznaky má ihned po návratu, kontaktuje osoba svého lékaře (mimo pracovní dobu kontaktuje lékaře na infekčním oddělení Nemocnice České Budějovice na tel. 387 874 656), který nařídí karanténu, tu jistě také doporučí KHS. Pokud příznaky nejsou, je vhodné a doporučující, jak uvedeno výše, využít týden v domácím prostředí, neboť může být reálný předpoklad, že se mohou příznaky ještě objevit. Tím se předejte případnému rozšiřování viru formou přenosu bez příznaků."

Na základě současné situace v Itálii a Rakousku zřídil Jihočeský kraj informační telefonní linku pro veřejnost. Na čísle 800 100 450, které je dostupné v době od 7:00 do 17:00 hodin včetně víkendů, se dozvíte základní informace, které vám pomohou se lépe zorientovat v přijatých opatřeních v rámci České republiky a kraje.

Aktuální informace Vám budeme i nadále posílat přes aplikaci Bakalář a aktualizovat tuto webovou stránku.