Domů
Menu

Týden biologických přednášek

8. 3. 2019 / Akce / Pavla Trčková

Těsně před začátkem jarních prázdnin se studenti přírodovědně zaměřených seminářů zúčastnili hned dvou besed, které představily aktuálně probírané učivo tak trochu v jiném světle.

Vše odstartovala pomyslná výprava do soukromého života ptáků, kterým nás  ve středu 6. března provedl RNDr. Petr Veselý, Ph.D. - ornitolog z PřF JU v Českých Budějovicích. Už během prvních minut přednášky bylo zřejmé, že ptáci během svého života nudou rozhodně netrpí. Krom běžného monogamního svazku se totiž někteří nebrání ani polygamii. Můžeme se proto v ptačím světě setkat i se samicemi, které se pyšní celým „samčím harémem“. Ačkoli se nám to nemusí na první pohled zdát, samice si vybírají své partnery velice pečlivě. Nenechají se oklamat, a kromě samcova vzhledu sledují také jeho sociální situaci. Pokud by snad někoho nudilo téma ptáci, mohl si z přednášky odnést alespoň pár rad do života, protože ten náš se od ptačího zase tak moc neliší.

Ve čtvrtek jsme se pak zaměřili na lidské a zvířecí chování. Čekala nás totiž biologicko-psychologická přednáška o altruismu a morálce, se kterou k nám přijel doktorand Mgr. Robin Kopecký z PřF UK Praha. Na příkladech z reálného života jsme mohli pozorovat, jak takový altruismus, tedy pomoc ostatním za cenu vlastních ztrát, funguje a jak moc je důležitý pro rovnováhu v přírodě a společnosti. Z hlediska morálky stojí za zmínku, že i takové znaky, jakým je např. větší opatrnost dívek při seznamování, jsou dány geneticky a mají své opodstatnění.

Co říci závěrem - byly to prostě příjemně strávené dvouhodinovky plné nových informací a kvalitního biologického humoru. 

Autorem textu je Tomáš Smažík, V8. G

 

Poznámka pro úplnost: Přednášku Altruismus a morálka z hlediska evoluční psychologie jsme získali jako benefit členství naší školy v klubu Přírodovědci (každý školní rok můžeme objednat dvě přednášky zdarma). Přednášku Soukromý život ptáků nám, rovněž zdarma, poskytla PřF JU, v rámci svého grantového programu.

 

Děkujeme oběma fakultám obou vysokých škol za zpestření výuky biologie.