Domů
Menu

Laboratorní cvičení pro žáky základních škol

9. 1. 2019 / Akce / Pavla Trčková

Dnes bylo v areálu biologie naší školy živo více, než obvykle. Konala se totiž praktická cvičení pro žáky základních škol, kteří se zajímají o studium na naší škole a přišlli se v rámci dne otevřených dveří do školy podívat. 

Jednotlivci nebo malé skupinky příchozích měli pro svoji potřebu "osobního laboranta" - některého ze studentů a studentek maturitních ročníků, kteří se při studiu zaměřují na biologii. Uchazeči o studium si vyzkoušeli práci s mikroskopy a stereomikroskopy a pozorovali vlastnoručně vytvořené jednoduché prepartáty z rostlinného a živočišného materiálu. V odpoledním bloku programu jsme kromě laboratoře otevřeli i učebnu s prezentací předmětové komise biologie a její činnosti, kde byl mj. nabízen doprovodný program v podobě předvedení pomůcek a mikroskopické techniky a nabídky zábavného luštění kvízů, křížovek a jednoduchých biologických hádanek.

Protože je biologie exaktní věda a pro svoji interpretaci potřebuje pracovat s daty, tak jsme dnes celý den trochu počítali a sbírali podklady. Naše veřejné laborky v číslech vypadaly takto:

  • Areál biologie nabízel program 8 hodin. 
  • Na pozici laborantů se vystřídalo 29 studentů ze tříd 4. B, 4. C, V8. G a 6. A.
  • Laboratorní úlohy pro veřejnost si vyzkoušelo celkem 142 uchazečů - 57 jich navštívilo dopolední blok programu a 85 jich přišlo odpoledne. 
  • Mezi našimi biologickými badateli bylo 60 adeptů osmiletého studia, 17 adeptů šestiletého studia a 65 adeptů studia čtyřletého. 
  • Doprovodného programu v učebně se zúčastnilo 41 uchazečů.
  • Na zajištění dozoru se vystřídalo 5 pedagogů z předmětové komise biologie.
  • Veřejnosti bylo k dispozici  7 mikroskopů studentských, 3 stereomikroskopy, 2 mikroskopy laboratorní, tlakoměr, resuscitační figurína.
  • Fotodokumentaci akce zajistili 2 studenti, kteří byli součástí našeho biologického týmu. 

Děkujeme všem příchozím a především našim studentům za pohodovou a pracovní atmosféru, kterou v našem areálu vytvořili. Byl to činorodý a velmi příjemný den s Vámi všemi.

 

Fotodokumentace: Kryštof Voběrek, 6. A; Jan Veselý, V8. G