Domů
Menu

Založili jsme republiku!

5. 11. 2018 / Akce / Jiří Kálal

Jak ve škole oslavit stoleté výročí založení Československa? Jak do toho zapojit co možná nejvíc studentů a učitelů (ideálně všechny) a jak to udělat, aby to nebylo moc „školometské“? Zkusili jsme to – a (snad) se nám to povedlo!

Předmětová komise společenských věd celou akci zorganizovala a všichni učitelé ji připravili. A dokázali zapojit všechny studenty školy! Takže:

Zhruba šestičlenné týmy (vždy z jedné třídy tedy bylo několik týmů) řešily různé úkoly. Je jasné, že třeba ty dějepisné měly těsnou souvislost se vznikem republiky, ale ani další předmětové komise se nedaly zahanbit. Žáci třeba sestavovali rodokmen T. G. Masaryka v angličtině nebo řešili chemické a biologické úkoly související s památnou lípou stojící před školou.

Třídy v rámci dopoledne rovněž vytvořily vlajku a hymnu republiky; „republikou“ v tomto případě byla právě třída, takže ji výtvory charakterizovaly.

Šlo o hru, nikoli o soutěž – takže některé týmy dokázaly získat všechny indicie a složit mapu Československa, jiné ne. Ale šlo přece o to zahrát si a něco se dozvědět.

Finále (ve třech kategoriích, na které byla škola rozdělena) už bylo soutěžní. Konalo se v tělocvičně a porota vybrala v každé kategorii právě nejlepší vlajky a hymny. O tom, že se zapojila skutečně celá škola, svědčí složení poroty: ředitel školy, oba jeho zástupci a dvě úřednice z kanceláře školy. Pracovnice školní jídelny byly omluvené, někdo musel pečovat o naše žaludky…

Někteří studenti i učitelé přišli v dobovém oblečení. Gymnázium se tak z doby džín a popsaných triček vrátilo na pár hodin do doby chlapců v oblecích a dívek v šatech a kloboucích.

Akce Založme republiku! se tedy důstojně zařadila po bok podobných celoškolních událostí, jako byly třeba připomínky stého výročí školní budovy nebo sto padesáti let existence gymnázia v Táboře.