Domů
Menu

Projektový den s první pomocí

12. 4. 2018 / Akce / Pavla Trčková

Jak se již stalo tradicí, v době konání přijímacích zkoušek je pro studenty druhých ročníků, sexty a 5.A připraven celodenní program věnovaný problematice první pomoci. Dnes program absolvovaly třídy 2.B a 5.A, v úterý čeká stejný program na studenty ze 2.C a sexty.

Systematická výuka studentů na GPdC probíhá od roku 2014, kdy byly na naší škole pilotovány nově vzniklé materiály pro výuku problematiky první pomoci na školách. V průběhu jsme program vylaďovali a pozměňovali po stránce obsahu i formy. Jako nejlepší se ukázal 6 hodinový kompaktní program v průběhu jednoho tematicky zaměřeného dne. 

Studenti v průběhu projektového dne pracují s výukovými filmy zaměřenými na problematiku náhlé zástavy oběhu a autonehody, druhé části se pak v menších skupinách věnují praktickým nácvikům polohování, resuscitace a práci s obsahem autolékárny

Dnešní skupina byla přívětivá, spolupracující a velmi příjemná. Děkujeme za spolupráci a účast!

Pavla Trčková, Eva Novotná, Lukáš Folk