Domů
Menu

Pravidla pro hodnocení ve druhém pololetí školního roku 2020

29. 04. 2020 / Akce

Vážení studenti a rodiče,

vzhledem k tomu, že hodnocení ve druhém pololetí je ovlivněno distančním studiem, nelze zcela objektivně přistoupit ke klasifikaci - podmínky pro distanční studium nejsou u všech žáků srovnatelné. Z tohoto důvodu MŠMT vydalo závaznou vyhlášku, kterou se budeme řídit.

Škola po 8. červnu pro žáky nematuritních ročníků

02. 06. 2020 / Akce

Opatřením Ministerstva zdravotnictví se umožňuje návrat žáků do školy i žákům nematuritních ročníků. Účelem návratu žáků do škol má být zejména:

  1. individuální konzultace
  2. provedení vyhodnocení a klasifikace vzdělávacího procesu
  3. třídnické hodiny
  4. socializační aktivity
  5. vyzvednutí osobních potřeb a věcí žáků ze skříněk
  6. odevzdání a převzetí učebnic
  7. předání vysvědčení

Každý žák vstupující do školy musí mít roušku (ve třídách se nenosí) a při své první návštěvě školy odevzdá čestné prohlášení učiteli, který konzultaci povede. Platí i pro žáky, kteří jdou jen odevzdat práci, vyzvednout vysvědčení...

Živé obrazy jako parafráze uměleckých děl

20. 05. 2020 / Akce / Lenka Kocová