Aktualizováno 17. 2. 2017


Připomínáme uchazečům o studium, že musí odevzdat přihlášku nejpozději do 1. března 2017!


TALENT JIHOČESKÉHO KRAJE

V úterý 14. února 2017 se v hudební síni Jihočeské komorní filharmonie v Českých Budějovicích uskutečnilo slavnostní vyhlášení výsledků 17. ročníku soutěže Talent jihočeského kraje. Kritériem výběru nejúspěšnějších žáků Jihočeského kraje bylo umístění v okresních, krajských i vyšších soutěžích a přehlídkách. Těší nás, že mezi oceněnými byli také studenti z naší školy.

V kategorii všestranný talent se na 2. místě umístil Vítek Janda ze sexty a 3. místo v kategorii přírodovědné patří Adamu Mendlovi z kvarty.

Oběma blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy.


Sportovní talent okresu Tábor za rok 2016

V sobotu 4. února 2017 proběhlo v sále hotelu Palcát slavnostní vyhlášení sportovních talentů okresu Tábor za rok 2016.

Titulem "Talent roku" se mohou pochlubit Eliška Krausová ze třídy V6.G za své úspěchy ve volejbale a Lada Doležalová ze třídy V7.G za své výsledky v atletické disciplíně skok vysoký.

Děvčatům blahopřeje a přejeme mnoho úspěchů v dalších sportovních soutěžích!


Fotografie z letošního Dne otevřených dveří.

Informace pro zájemce o studium na GPdC.

 

Přijímací řízení bude ve školním roce 2016/2017 nově koncipováno.

  • Všichni přihlášení uchazeči vykonají jednotné centrálně zadávané přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky.
  • Organizací jednotných zkoušek bylo pověřeno Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání - CERMAT
  • Požadavky k jednotným přijímacím zkouškám:
    Matematika ...
    Český jazyk a literatura ...
  • Ilustrační testy pro jednotné přijímací zkoušky 2017, včetně vzorově vyplněných záznamových archů, budou na www.cermat.cz zveřejněny 8. 2. 2017
  • Uchazeči o osmileté studium konají navíc školní přijímací zkoušku - test všeobecných znalostí v rozsahu učiva vzdělávacích oborů Anglický jazyk, Člověk a jeho svět a Umění a kultura stanoveného Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání pro první stupeň základní školy (viz. kritéria přijímacího řízení)
1. termín
12. 4. 2017čtyřleté studium
18. 4. 2017šesti a osmileté studium

 

2. termín
19. 4. 2017čtyřleté studium
20. 4. 2017šesti a osmileté studium

 

Náhradní termíny
11. 5. 2017pro všechny typy studia
12. 5. 2017pro všechny typy studia

Podání přihlášky na školu


Kritéria přijímacího řízení ve školním roce 2016/17.

Kriteria přijímacího řízení ...

 


Předpokládaný počet přijímaných uchazečů

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů ...

 


 

 

 

 

 


Pro přihlášení do "Bakalářů" zatím NEPOUŽÍVEJTE FIREFOX, protože CA tým Mozilly rozhodl zneplatnit od verze Firefoxu 51 všechny certifikáty vydané certifikační autoritou StartCom, jejíž certifikát na našem IIS serveru celou dobu používáme.