Aktualizováno 26. 9. 2014

 

Od 17. 9. 2014 opět zahájil svou činnost PŘÍRODOVĚDNÝ KLUB. Jeho hlavní náplní v tomto školním roce bude zapojení se do projektu Vědou ke vzdělání, vzděláním k vědě, který realizuje Česká geologická služba ve spolupráci s Erudis, Centre for modern education a Muzeem Říčany.

Do práce v přírodovědném klubu se mohou zapojit také žáci ze ZŠ táborského regionu. Hlásit se mohou žáci 6. až 9. tříd se zájmem o neživou i živou přírodu a chutí zkoumat zajímavosti v okolí Tábora.

PŘIJĎTE MEZI NÁS!

Podrobnější informace a kontakt...

 

Úspěch LUCIE FOŘTOVÉ na astronomické olympiádě!

Gratulujeme Lucii Fořtové, studentce oktávy našeho gymnázia, která získala v mezinárodním kole olympiády z astronomie a astrofyziky v Rumunsku čestné uznání.

 

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 V DATECH

Důležité termíny pro školní rok 2014/2015...

 

NABÍDKA TĚLOCVIČEN K PRONÁJMU

Velká tělocvična (sportovní hala)

  • čtvrtek ... 17.30 - 19.00 hodin

Nájemné ve výši 250,- Kč za hodinu v letním období (15. 4. - 15. 10.),
320,- Kč za jednu hodinu v zimním období (16. 10. - 14. 4.), příplatek za využití prostor pro diváky 100,- Kč za jednu hodinu.

Kontakt:

  • Mgr. Hana Chotovinská
  • telefon: 381 254 863, mobil: 723 471 754
  • e-mail:

 

Projekt popisující významnější přehrady na Vltavě a jejích přítocích zpracovala skupina studentů tříd 2.B, 2.C a 2.D Gymnázia Pierra de Coubertina Tábor v rámci výuky informatiky v roce 2014...

 

Letošní ročník česko-italské výměny s našimi dlouholetými italskými partnery z Brescie byl pro studenty Pierra de Coubertina v mnoha ohledech jedinečný - a dost možná i nadstandardní...

 

PŘIBLIŽME SE ŠUPČÍKOVI!

Přibližme se výkonu našeho prvního olympijského vítěze z roku 1924, jehož hodnota je 7,2 s ve šplhu na 7m laně bez přírazu (pomocí přitahování pažemi!

Letošní soutěže družstev se zúčastnilo 16 týmů složených ze tří děvčat a dvou chlapců jedné třídy...

 

ŽÁKYNĚ PRIMY VYHRÁLY EUROREBUS!

Velký úspěch zástupkyň primy v krajském kole vědomostní soutěže EUROREBUS, které se konalo 12. 4. 2014 v Českých Budějovicích.

1. místo v kategorii ZŠ získal tým děvčat ve složení: Zuzana Bočanová, Barbora Nováková, Marta Horňáková a postupuje do celostátního kola!

Navíc Barbora Nováková vyhrála i v soutěži jednotlivců a postupuje spolu se Zuzanou Bočanovou (5. místo) do celostátního kola.

 

VÝSLEDKY VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY PŘI GPDC, TÁBOR

Výsledky voleb do školské rady při Gymnáziu Pierra de Coubertina, které proběhly dne 16. dubna 2014.

 

Ve středu 19. března dvojjazyčná česko-francouzská sekce oslavila dny frankophonie.

 

Dvojjazyčná česko-francouzská sekce Gymnázia Pierra de Coubertina oslavila masopustní úterý.

 

Návrh volitelných předmětů pro školní rok 2013/2014 (pdf soubor).

 

ŠKOLNÍ PSYCHOLOG - Mgr. Jana Říčařová

Umění se učit! ... (nové studijní materiály)

Školní psycholog je k dispozici studentům, rodičům i pedagogům. Obracet se na něj můžete s problémy školními, rodinnými i osobními...

 

ZMĚNA PŘIHLAŠOVÁNÍ STUDENTŮ DO WIFI!

Od 7. března 2013 se studenti budou přihlašovat pod svým doménovým účtem a odpovídajícím heslem!

To znamená tak, jak se přihlašujete v učebnách IVT, přihlašovací obrazovka wifi zůstává stejná.

ZMĚNOU JE NUTNOST POTVRDIT BEZPEČNOSTNÍ VÝJIMKU PRO PRÁCI S VNITŘNÍM CERTIFIKÁTEM ŠKOLNÍ SÍTĚ!

 

OHLÉDNUTÍ ZA OSLAVAMI 150-TI LET GYMNÁZIA

 

Česko-francouzská sekce Gymnázia Pierra de Coubertina se dostala mezi prvních osm škol na světě, které se mohou pyšnit certifikátem kvality LabelFrancÉducation.

Dvacetiletá česko-francouzská sekce Gymnázia Pierra de Coubertina v Táboře dostala ke svým letošním kulatým narozeninám opravdu velkolepý dárek. Certifikát kvality LabelFrancÉducation. Toto ocenění uděluje francouzské ministerstvo zahraničních věcí ve spolupráci s ministerstvem školství těm zahraničním školám, které dlouhodobě nabízejí kvalitní studium některých předmětů ve francouzštině a přispívají tak k rozvoji francouzského jazyka a francouzské kultury ve světě...

DELF - Diplôme d’études en langue française

Gymnázium Pierra de Coubertina je centrem přípravy a konání mezinárodně uznávané zkoušky žákovského DELFu (Diplom studií francouzského jazyka). Je to oficiální diplom pro žáky základních a středních škol vydávaný francouzským Ministerstvem školství, který stvrzuje úroveň jejich znalostí francouzštiny...

 

UPOZORNĚNÍ pro absolventy česko-francouzské sekce

Certifikát potvrzující úroveň C1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky získávají žáci úspěšným složením maturitní zkoušky na česko-francouzské sekci.
Žáci, kteří složili maturitní zkoušku po 1. 5. 2004, mohou o jeho vydání požádat Velvyslanectví Francouzské republiky. Písemná žádost musí být doložena úředně ověřenou kopií maturitního vysvědčení. Souhlas kopie s vysvědčením musí být ověřen buď Gymnáziem Pierra de Coubertina Tábor (zástupkyní ředitele ČFS Mgr. Marcelou Horažďovskou), nebo institucemi k tomu určenými...

 

KE VZDĚLÁNÍ KROK ZA KROKEM

Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP ZV, č.j. 27002/2005-22 pro nižší stupeň osmiletého gymnázia obor vzdělání 79-41-K/81 Č.j.: GT/1539/07 ...

 

DVOJJAZYČNÝM VZDĚLÁNÍM ZA KVALITNÍM POZNÁNÍM

  (SI ON EST BILINGUE ON COMPREND MIEUX LE MONDE.)

Školní vzdělávací program pro šestileté gymnázium s výukou vybraných předmětů v jazyce francouzském obor vzdělání 79-41-K/610 Gymnázium - vybrané předměty v cizím jazyce č.j. GT/1061/09 zpracovaný podle pilotního RVP DG ...

 

SE VZDĚLÁNÍM DO ŽIVOTA

Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň osmiletého studia obor vzdělání 7941K/81 Gymnázium a pro čtyřleté studium obor vzdělání 7941K/41 Gymnázium zpracovaný podle RVP G, vydaného MŠMT ČR pod č.j. 12698/2007 - 23, Č.j. GT/1272 /09 ...