Aktualizováno 17. 1. 2017Fotografie z letošního Dne otevřených dveří.


PŘIHLAŠOVÁNÍ NA PŘÍPRAVNÉ KURZY

KURZY Z MATEMATIKY - 7 dvouhodinových lekcí, celková cena 630,- Kč
4 leté studiumpondělí od 16,30 hod.
6 leté studiumpondělí od 16,30 hod.
8 leté studiumstředa od 16,30 hod.


KURZY Z ČESKÉHO JAZYKA - 5 dvouhodinových lekcí, celková cena 450,- Kč
4 leté studiumčtvrtek od 16,30 hod.
6 leté studiumstředa od 16,30 hod.
8 leté studiumčtvrtek od 16,30 hod.

Zahájení kurzů plánujeme v týdnu od 6. února 2017.
Informace pro zájemce o studium na GPdC.

 

Přijímací řízení bude ve školním roce 2016/2017 nově koncipováno.

  • Všichni přihlášení uchazeči vykonají jednotné centrálně zadávané přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky.
  • Organizací jednotných zkoušek bylo pověřeno Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání - CERMAT
  • Požadavky k jednotným přijímacím zkouškám:
    Matematika ...
    Český jazyk a literatura ...
  • Ilustrační testy pro jednotné přijímací zkoušky 2017, včetně vzorově vyplněných záznamových archů, budou na www.cermat.cz zveřejněny 8. 2. 2017
  • Uchazeči o osmileté studium konají navíc školní přijímací zkoušku - test všeobecných znalostí v rozsahu učiva vzdělávacích oborů Anglický jazyk, Člověk a jeho svět a Umění a kultura stanoveného Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání pro první stupeň základní školy (viz. kritéria přijímacího řízení)
1. termín
12. 4. 2017čtyřleté studium
18. 4. 2017šesti a osmileté studium

 

2. termín
19. 4. 2017čtyřleté studium
20. 4. 2017šesti a osmileté studium

 

Náhradní termíny
11. 5. 2017pro všechny typy studia
12. 5. 2017pro všechny typy studia

Podání přihlášky na školu


Kritéria přijímacího řízení ve školním roce 2016/17.

Kriteria přijímacího řízení ...

 


Předpokládaný počet přijímaných uchazečů

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů ...