Aktualizováno 19. 1. 2015

 

Kurzy se budou konat pro všechny obory vzdělání, a to v těchto dnech:

 český jazykmatematika
osmiletépondělí od 16.30 hod.středa od 16.30 hod.
šestiletéstředa od 16.30 hod.pondělí od 16.30 hod.
čtyřletéstředa od 16.30 hod.pondělí od 16.30 hod.

Kurzy začnou v týdnu od 26. 01. 2015, resp. první lekce budou v pondělí 26. 01. 2015 a ve středu 28. 01. 2015.

 

 

Výsledky a foto.

 

 

Od 17. 9. 2014 opět zahájil svou činnost PŘÍRODOVĚDNÝ KLUB. Jeho hlavní náplní v tomto školním roce bude zapojení se do projektu Vědou ke vzdělání, vzděláním k vědě, který realizuje Česká geologická služba ve spolupráci s Erudis, Centre for modern education a Muzeem Říčany.

Do práce v přírodovědném klubu se mohou zapojit také žáci ze ZŠ táborského regionu. Hlásit se mohou žáci 6. až 9. tříd se zájmem o neživou i živou přírodu a chutí zkoumat zajímavosti v okolí Tábora.

PŘIJĎTE MEZI NÁS!

Podrobnější informace a kontakt...

30. října 2014 podepsali ředitel Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor a pan Ing. Viktor Mačura, MBA dohodu o spolupráci, týkající se lokality "Lom - Svatá Anna". Díky této smlouvě bude v uvedeném lomu studentům gymnázia umožněno získávat podklady ke studijním programům i pro studium přírodovědných a ekologických procesů. V průběhu příštích pěti let budou studenti také sledovat a vyhodnocovat sukcesi různých biotopů - mělkých stojatých vod, skal a křovin.

 

Výsledky soutěže Talent roku 2014 a další úspěchy našich studentů v konkrétních oborech a soutěžích.

 

4. října 2014 se v Táboře na Harrachovce konal již 27. ročník ekologické soutěže Poznej a chraň...

 

Republikové finále atletického poháru CORNY

Družstvo dívek ve složení Doležalová, Svobodová, Matušíková (V5G), Panovská, Vašíčková (1.B), Lukáčová (1.C), Šišková (3.A), Czinegová, Maňásková (2.C) a Vojtěchová 4.B obsadilo na republikovém finále v Břeclavi 11. místo. V silné konkurenci 17 družstev zlepšily dívky bodový zisk z krajského kola. Neúčast běžkyně Novotné vynahradilo několik osobních rekordů. Dívkám gratulujeme.

 

Úspěch LUCIE FOŘTOVÉ na astronomické olympiádě!

Gratulujeme Lucii Fořtové, studentce oktávy našeho gymnázia, která získala v mezinárodním kole olympiády z astronomie a astrofyziky v Rumunsku čestné uznání.

 

ŠKOLNÍ PSYCHOLOG - činnost ukončena z finančních důvodů

V roce 2015 nebylo Gymnázium Pierra de Coubertina zařazeno do projektu, na jehož základě školní psycholog ve škole dosud působil.

Jeho činnost musela být proto ukončena.

Umění se učit! ... (studijní materiál)

Paní Mgr. Janu Říčařovou je možné kontaktovat na telefonním čísle
606 610 898 v rámci její soukromé praxe.

 

Česko-francouzská sekce Gymnázia Pierra de Coubertina se dostala mezi prvních osm škol na světě, které se mohou pyšnit certifikátem kvality LabelFrancÉducation.

Dvacetiletá česko-francouzská sekce Gymnázia Pierra de Coubertina v Táboře dostala ke svým letošním kulatým narozeninám opravdu velkolepý dárek. Certifikát kvality LabelFrancÉducation. Toto ocenění uděluje francouzské ministerstvo zahraničních věcí ve spolupráci s ministerstvem školství těm zahraničním školám, které dlouhodobě nabízejí kvalitní studium některých předmětů ve francouzštině a přispívají tak k rozvoji francouzského jazyka a francouzské kultury ve světě...

UPOZORNĚNÍ pro absolventy česko-francouzské sekce

Certifikát potvrzující úroveň C1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky získávají žáci úspěšným složením maturitní zkoušky na česko-francouzské sekci.
Žáci, kteří složili maturitní zkoušku po 1. 5. 2004, mohou o jeho vydání požádat Velvyslanectví Francouzské republiky. Písemná žádost musí být doložena úředně ověřenou kopií maturitního vysvědčení. Souhlas kopie s vysvědčením musí být ověřen buď Gymnáziem Pierra de Coubertina Tábor (zástupkyní ředitele ČFS Mgr. Marcelou Horažďovskou), nebo institucemi k tomu určenými...

 

KE VZDĚLÁNÍ KROK ZA KROKEM

Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP ZV, č.j. 27002/2005-22 pro nižší stupeň osmiletého gymnázia obor vzdělání 79-41-K/81 Č.j.: GT/1539/07 ...

 

DVOJJAZYČNÝM VZDĚLÁNÍM ZA KVALITNÍM POZNÁNÍM

  (SI ON EST BILINGUE ON COMPREND MIEUX LE MONDE.)

Školní vzdělávací program pro šestileté gymnázium s výukou vybraných předmětů v jazyce francouzském obor vzdělání 79-41-K/610 Gymnázium - vybrané předměty v cizím jazyce č.j. GT/1061/09 zpracovaný podle pilotního RVP DG ...

 

SE VZDĚLÁNÍM DO ŽIVOTA

Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň osmiletého studia obor vzdělání 7941K/81 Gymnázium a pro čtyřleté studium obor vzdělání 7941K/41 Gymnázium zpracovaný podle RVP G, vydaného MŠMT ČR pod č.j. 12698/2007 - 23, Č.j. GT/1272 /09 ...