Domů
Menu

Oranžová učebna fyziky

05. 04. 2018 / Novinky / Miroslav Vácha

Díky daru Nadace ČEZ ve výši 200 000,- Kč na projekt Oranžová učebna, který pro školu za své vítězství v anketě Ámos 2017 - fyzikář, získala RNDr. Alena Šedivá, byla výrazně modernizována učebna fyziky a nakoupeny nové demonstrační pomůcky, vše v celkové výši 223 835,48 Kč

Úspěch v pěvecké soutěži Jihočeský zvonek

24. 05. 2018 / Novinky / Aleš Růžička

Kryštof Foltyn se umístil ve zlatém pásmu krajského kola soutěže Jihočeský zvonek ve Strakonicích.

Studenti V6G a 3. C u soudu

24. 05. 2018 / Novinky / Marcela Simonová

Ve středu 23.5.2018 se studenti výše uvedených tříd zúčastnili exkurze, během níž zhlédli hlavní líčení v trestním soudním řízení.