Aktualizováno 23. 5. 2017


Ředitel Gymnázia Pierra de Coubertina vyhlašuje druhé kolo přijímacího řízení v oboru vzdělání 79-43-K/61...


Začalo to nevinnou nominací do jedné soutěže a skončilo postupem do velkého finále!

Paní profesorka Alena Šedivá byla svými studenty přihlášena do soutěže Zlatý Ámos. Postoupila z regionálního kola do semifinále a odtud až do samotného finále, které se konalo v pátek 24. března v hotelu Olšanka v Praze. I tady obstála na výbornou. Byla vyhlášena Ámosem fyzikářem a získala pro školu 200 000 Kč od skupiny ČEZ na vybavení učebny fyziky. Její oporou po celou dobu soutěže byli studenti Vašek Maštera z tercie, Kuba Vozábal a Vojta Jandl z oktávy a Anička Chabrová a Bára Šatná z 2.C. Všem děkujeme a blahopřejeme.


TALENT JIHOČESKÉHO KRAJE

V úterý 14. února 2017 se v hudební síni Jihočeské komorní filharmonie v Českých Budějovicích uskutečnilo slavnostní vyhlášení výsledků 17. ročníku soutěže Talent jihočeského kraje. Kritériem výběru nejúspěšnějších žáků Jihočeského kraje bylo umístění v okresních, krajských i vyšších soutěžích a přehlídkách. Těší nás, že mezi oceněnými byli také studenti z naší školy.

V kategorii všestranný talent se na 2. místě umístil Vítek Janda ze sexty a 3. místo v kategorii přírodovědné patří Adamu Mendlovi z kvarty.

Oběma blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy.


Sportovní talent okresu Tábor za rok 2016

V sobotu 4. února 2017 proběhlo v sále hotelu Palcát slavnostní vyhlášení sportovních talentů okresu Tábor za rok 2016.

Titulem "Talent roku" se mohou pochlubit Eliška Krausová ze třídy V6.G za své úspěchy ve volejbale a Lada Doležalová ze třídy V7.G za své výsledky v atletické disciplíně skok vysoký.

Děvčatům blahopřeje a přejeme mnoho úspěchů v dalších sportovních soutěžích!


Fotografie z letošního Dne otevřených dveří.


Informace pro zájemce o studium na GPdC.

 

Přijímací řízení bude ve školním roce 2016/2017 nově koncipováno.

  • Všichni přihlášení uchazeči vykonají jednotné centrálně zadávané přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky.
  • Organizací jednotných zkoušek bylo pověřeno Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání - CERMAT
  • Požadavky k jednotným přijímacím zkouškám:
    Matematika ...
    Český jazyk a literatura ...
  • Ilustrační testy pro jednotné přijímací zkoušky 2017, včetně vzorově vyplněných záznamových archů, budou na www.cermat.cz zveřejněny 8. 2. 2017
  • Uchazeči o osmileté studium konají navíc školní přijímací zkoušku - test všeobecných znalostí v rozsahu učiva vzdělávacích oborů Anglický jazyk, Člověk a jeho svět a Umění a kultura stanoveného Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání pro první stupeň základní školy (viz. kritéria přijímacího řízení)
1. termín
12. 4. 2017čtyřleté studium
18. 4. 2017šesti a osmileté studium

 

2. termín
19. 4. 2017čtyřleté studium
20. 4. 2017šesti a osmileté studium

 

Náhradní termíny
11. 5. 2017pro všechny typy studia
12. 5. 2017pro všechny typy studia

Podání přihlášky na školu


Kritéria přijímacího řízení ve školním roce 2016/17.

Kriteria přijímacího řízení ...

 


Předpokládaný počet přijímaných uchazečů

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů ...

 


 

 

 

 

 


Byla změněna CA na GeoTrust. Přihlásit se opět lze libovolným prohlížečem!