Domů
Menu

Estetická výchova

V tomto roce zajišťují výuku estetické výchovy:

Mgr. Aleš Růžička
ruzicka@gymta.cz
Předseda předmětové komise, výuka výtvarné výchovy

Mgr. Miroslava Kloboučníková
kloboucnikova@gymta.cz
Výuka hudební výchovy

Mgr. Lenka Kocová
kocova@gymta.cz
Výuka výtvarné výchovy