Domů
Menu

Základní informace

Informace pro zájemce o studium na Gymnáziu Pierra de Coubertina

 • Všichni přihlášení uchazeči vykonají jednotné centrálně zadávané přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky
 • Organizací jednotných zkoušek bude zajišťovat Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání – CERMAT
 • Požadavky k jednotným přijímacím zkouškám:
  Matematika (PDF 442 kB),
  Český jazyk a literatura (PDF 625 kB)
 • Ilustrační testy pro jednotné přijímací zkoušky 2017, včetně vzorově vyplněných záznamových archů, budou na www.cermat.cz zveřejněny 8. 2. 2017
 • V únoru a březnu proběhnou na škole přípravné kurzy k přijímacím zkouškám z matematiky a českého jazyka; podrobnosti najdete během prosince na těchto webových stránkách
 • Uchazeči o osmileté vykonají navíc test všeobecných znalostí v rámci školní přijímací zkoušky
 • Pro uchazeče o studium připrvujeme Den otevřených dveří
 • Navštívit nás můžete také na Burze škol v hotelu Palcát dne 18. 10. 2017 od 8 do 17 hodin
 • Podrobné informace budou uvedeny v nových Kritériích přijímacího řízení, která vyjdou v lednu 2018; pro ilustraci mohou posloužit kritéria loňská: Kritéria přijímacího řízení pro přijímání ke studiu ve školním roce 2016/17 (PDF 112 kB)

Základní informace k přijímacímu řízení na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

 

Tiskopis přihlášky pro denní studium (PDF 239 kB)

Vzor vyplněné přihlášky (PDF 101 kB)

 

Případné další tiskopisy přihlášek můžete získat na serveru Cermatu