Domů
Menu

Základní informace

Aktuální počty přihlášených:

 • osmileté studium: 101 uchazečů
 • šestileté studium: 54 uchazečů
 • čtyřleté studium: 130 uchazečů

Časový hramonogram přijímacích zkoušek: 1. termín (PDF, 442 kB), 2. termín (PDF, 444 kB)

Výsledky přijímacích zkoušek spolu se seznamem přijatých a nepřijatých budou zveřejněny 2. května 2018, a to nejpozději do 11:00.

Informace pro zájemce o studium na Gymnáziu Pierra de Coubertina

 • Všichni přihlášení uchazeči vykonají jednotné centrálně zadávané přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky
 • Organizací jednotných zkoušek bude zajišťovat Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání – CERMAT
 • Požadavky k jednotným přijímacím zkouškám:
  Matematika (PDF 442 kB),
  Český jazyk a literatura (PDF 625 kB)
 • Ilustrační testy pro jednotné přijímací zkoušky 2018, včetně vzorově vyplněných záznamových archů, jsou na www.cermat.cz
 • Od 29.1.2017 bude zahájena výuka v přípravný kurzech k přijímacím zkouškám z matematiky a českého jazyka; podrobnosti najdete na těchto webových stránkách
 • Uchazeči o osmileté vykonají navíc test všeobecných znalostí v rámci školní přijímací zkoušky
 • Pro uchazeče o studium připravujeme Den otevřených dveří
 • Podrobné informace naleznete v Kritériích přijímacího řízení pro přijímání ke studiu ve školním roce 2017/18.

Základní informace k přijímacímu řízení na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

 

Tiskopis přihlášky pro denní studium (PDF 239 kB)

Vzor vyplněné přihlášky (PDF 101 kB)

 

Případné další tiskopisy přihlášek můžete získat na serveru Cermatu