Domů
Menu

Konzultační odpoledne

Děkujeme rodičům, kteří se 22. 11. 2017 zúčastnili konzultačního odpoledne prvního pololetí školního roku 2017/2018.

Předběžný rámcový program konzultačního odpoledne druhého pololetí, které se uskuteční dne 18. 4. 2018:

14:15 – 16:00, 16:30 – 18:00 individuální informace o prospěchu a chování žáků podle zájmu rodičů;
vyučující budou přítomni ve svých kabinetech
16:00 – 16:30 třídní schůzky jednotlivých tříd
15:00 – 15:30 schůze správní rady Nadačního fondu Gymnázia Tábor v ředitelně
15:30 – 16:00 schůzka mluvčích tříd ve sborovně