Domů
Menu

Konzultační odpoledne

Konzultační odpoledne prvního pololetí školního roku 2018/2019 se uskuteční ve středu 21. listopadu 2018. Těšíme se na vaši účast.

Rámcový program konzultačního odpoledne:

14:15 – 16:00, 16:30 – 18:00 individuální informace o prospěchu a chování žáků podle zájmu rodičů;
vyučující budou přítomni ve svých kabinetech
16:00 – 16:30 třídní schůzky jednotlivých tříd
15:00 – 15:30 schůze správní rady Nadačního fondu Gymnázia Tábor v ředitelně
15:30 – 16:00 schůzka mluvčích tříd ve sborovně