Domů
Menu

Informatika

V tomto roce zajišťují chod počítačové sítě a výuku:

Ing. Richard Černý
rcerny@gymta.cz
Předseda předmětové komise, výuka informatiky a programování

Mgr. Zdeněk Kozák
zkozak@gymta.cz
Správce sítě, výuka informatiky a programování

RNDr. Peter Žilavý, Ph.D.
Peter.Zilavy@mff.cuni.cz
Externista z MFF UK Praha, výuka informatiky a programování

Struktura počítačové sítě

V současné počítačové síti jsou dva WindowsServer 2008 R2 Enterprise na počítačích IBM, dále pro zálohování dat programem VEEAM používáme dva NAS servery, jako router používáme RouterBoard MikroTik.

Na těchto fyzických serverech máme další virtuální servery, které pak využíváme např. pro webovou aplikaci Bakalářů na Microsoft Internet Information Services - IIS7.

Pochopitelně používáme adresářovou službu Active Directory pro správu domény a sítě.

Dalším využívaným softwarem je komunikační Microsoft Exchange Server 2010 a databázové servery Microsoft SQL Server 2008 R2 a MySQL5.

Celá škola je zesíťována, pro zabezpečení důležitých dat před nepovolanými osobami využíváme kromě jiného také virtuální sítě.

Providerem pro připojení k Internetu je firma PODA a.s., rychlost připojení je minimálně 60 Mbps na downloadu i uploadu.

Počítačové a multimediální digitální jazykové učebny

Na škole máme tři klasické počítačové učebny pro výuku informatiky a programování (pro 18, 16 a 12 studentů s učitelskými pracovišti a datovými projektory, navíc s možností využít cvičný MS SQL Server 2014 Express při výuce programování) a tři multimediální digitální jazykové učebny (pro 16, 24 a 16 studentů s učitelskými pracovišti, NAS serverem pro ukládání dat a pracovní stanicí umožňující studentům i učitelům vzdálenou práci se systémem jazykových učeben odkudkoli z internetu), které byly spolufinancovány prostřednictvím Regionálního operačního programu (ROP) Jihozápad z fondů Evropské unie.
1. počítačová učebna
2. počítačová učebna
3. počítačová učebna
Fotogalerie3

Wi-Fi síť

Naše vnitřní wifi síť je rozdělena na síť pro učitele a síť pro studenty.

Wi-Fi pro učitele

Jde o zabezpečenou síť se šifrováním dat a přístupem do domény.

Wi-Fi pro studenty

Síť je koncipovaná jako možnost připojení k Internetu (nikoli připojení k doméně) a data nejsou šifrována.

Studenti se přihlašují svým doménovým účtem a odpovídajícím heslem! To znamená tak, jak se přihlašujete v učebnách IVT k běžným PC. (Není ovšem povolen přístup na server k domovskému adresáři a profilu.)

Přihlášení do wifi

Rozdíl je dále v nutnosti potvrdit bezpečnostní výjimku pro práci s vnitřním certifikátem školní sítě!

 

Servery, klientské stanice a připojení k Internetu máme od firem: KOPOS-TECHNIK Tábor,  GIGA COMPUTER,  VSP DATA  a  PODA a.s. (fúze se SkyNet).