Domů
Menu

Dokumenty ke stažení

Dokumenty ke stažení pro studenty a rodiče.

V opodstatněných důvodech lze zažádat o povolení pozdního příchodu do školy nebo dřívějšího odchodu z vyučování. Důvodem může být například špatné dopravní spojení do místa bydliště.

Formulář žádosti o pozdní příchod, dřívější odchod z vyučování

 

V případě dlouhodobější nemoci nebo úrazu lze požádat o částečné nebo úplné osvobození z tělesné výchovy. Vyplněný formulář od lékaře a zákonných zástupců (zletilého žáka) odevzdáte na sekretariátu školy. V tištěné podobě jej lze vyzvednou v kanceláři zástupců školy.

Formulř žádosti o uvolnění z tělesné výchovy

 

Školní rok 2017/2018 v datech (termíny, uzavření klasifikace, rodičovské schůzky, přijímací zkoušky, prázdniny...).

Školní rok v datech 2017/2018

 

Škola zajišťuje stravování ve své budově. Níže najdete přihlášku ke stravování.

Přihláška ke stravování

 

Informace pro zájemce o studium ve školním roce 2018/2019

Obor po 9. třídě

Obor po 5. třídě

Obor po 7. třídě - bilingvní studium