Domů
Menu

Dokumenty ke stažení

V opodstatněných důvodech lze zažádat o povolení pozdního příchodu do školy nebo dřívějšího odchodu z vyučování. Důvodem může být například špatné dopravní spojení do místa bydliště.

Formulář žádosti o pozdní příchod, dřívější odchod z vyučování