Domů
Menu

Nadační fond

Název Nadační fond Gymnázia Tábor
Sídlo Náměstí Františka Křižíka 860/25, 390 01 Tábor
438 33 268
Bankovní spojení č. účtu KB Tábor 16632301/0100
  Nadační fond Gymnázia Tábor byl zapsán 12. dubna 1999 a je zapsán v nadačním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl N, vložka 20

Účel nadačního fondu

Účelem nadačního fondu Gymnázia Tábor je péče o rozvoj duchovních hodnot studentů táborského gymnázia. Nadační fond se podle svých možností finančně podílí na zabezpečení školní i mimoškolní činnosti studentů gymnázia, zejména v oblastech, které nejsou pokryty z rozpočtu školy. Zvláštní důraz je kladen na reprezentaci školy v nejrůznějších soutěžích i na veřejnosti.

Dokumenty

Darovací smlouva (PDF 384 kB)

Zápis ze schůzky mluvčích tříd dne 23. 11. 2016 (PDF 203 kB)

Vážení rodiče, děkujeme Vám za příspěvky do Nadačního fondu Gymnázia Tábor

Členové správní rady

Mgr. Petra Basíková, předsedkyně správní rady, petrabasikova@seznam.cz

Mgr. Jaroslava Filipová

Mgr. Hana Chotovinská, hchotovinska@gymta.cz

Bc. Miloslav Janda

Ing. Martina Síbrtová

RNDr. Alena Šedivá, sediva@gymta.cz

Milan Veselý

Informace

Sběr papíru Správní rada gymnázia vyhlásila i pro školní rok 2016/2017 mezitřídní soutěž ve sběru starého papíru.