Domů
Menu

Termíny

V prvním kole může každý uchazeč podat přihlášku na dvě školy a konat přijímací zkušky ve dvou termínech.

Uchazeč odevzdá řediteli střední školy přihlášku pro první kolo přijímacího řízení do 1. března 2018.

Temíny přijímacích zkoušek vyhlášené MŠMT

Čtyřletý obor

První řádný termín -  12. dubna 2018

Druhý řádný termín - 16. dubna 2018

 

Šestiletý a osmiletý obor

První řádný termín - 13. dubna 2018

Druhý řádný termín - 17. dubna 2018

 

První náhradní termín - 10. května 2018

Druhý náhradní termín - 11. května 2018