Domů
Menu

Profilová část

Termíny zkoušek profilové části maturitní zkoušky

Ke stažení zde

Datum odevzdání maturitních prací pátek 5. dubna 2019
Anglický jazyk (písemná část) pondělí 15. dubna 2019
Německý, francouzský a španělský jazyk (písemná část) úterý 16. dubna 2019
Tělesná výchova (písemná část) úterý 16. dubna 2019
Tělesná výchova (praktická část bez plavání) středa 17. dubna 2019
Chemie (praktická část) úterý 23. dubna 2019
Biologie (praktická část) středa 24. dubna 2019
Fyzika (písemná část) čtvrtek 25. dubna 2019
Tělesná výchova (praktická část − plavání) čtvrtek 25. dubna 2019
Chemie (písemná část) pátek 26. dubna 2019
Maturitní týden ústních částí profilových zkoušek 4.B a 4.C 20. − 24. května 2019
Maturitní týden ústních částí profilových zkoušek oktáva 27. − 31. května 2019

 

Termíny zkoušek profilové části maturitní zkoušky - bilingvní třídy 

Písemná zkouška z francouzského jazyka a literatury třída 5. A pondělí 13. května 2019
Ústní zkouška z francouzského jazyka a literatury třída 5. A pátek 21. června 2019
Zeměpis (písemná část) třída 6.A pondělí 13. května 2019
Fyzika třída (písemná část) 6. A úterý 14. května 2019
Matematika (písemná část) třída 6. A středa 15. května 2019
Dějepis třída (písemná část) 6.A čtvrtek 16. května 2019
Chemie třída (písemná část) 6.A pátek 17. května 2019
Maturitní týden ústních částí profilových zkoušek třídy 6.A 27. − 31. května 2019

 

Písemné maturitní zkoušky 6.A

Písemná maturitní zkouška z francouzského jazyka 6.A - opravná

Písemná maturitní zkouška z francouzského jazyka 5.A

 

Návrh hodnocení zkoušek profilové části pro rok 2018/2019

Standardní třídy (čtyřleté a osmileté studium) v roce 2019

Dvojjazyčná třída (šestileté studium) roce 2019

 

Organizace písemných a praktických zkoušek profilové části

Písemné zkoušky z jazyků

Praktická zkouška z tělesné výchovy

Písemná zkouška z tělesné výchovy

Praktická zkouška z chemie

Praktická zkouška z biologie

Písemná zkouška z fyziky

Praktická zkouška z tělesné výchovy - plavání

Písemná zkouška z chemie

Písemná zkouška z chemie - náhradní termín

 

Maturitní témata pro dvojjazyčnou třídu pro školní rok 2018/2019

Dějepis ústní část – 6.A

Dějepis písemná část – 6.A

Fyzika ústní část – 6.A

Fyzika písemná část – 6.A

Matematika písemná část – 6.A

Chemie ústní část – 6.A

Chemie písemná část – 6.A

Zeměpis ústní část – 6.A

Zeměpis písemná část – 6.A

Francouzský jazyk a literatura – 5.A

 

Maturitní témata pro 4. ročníky (4.B, 4.C) a oktávu (V8.G) ve školním roce 2018/2019

Anglický jazyk – všechny třídy

Biologie ústní část – všechny třídy

Biologie praktická část – všechny třídy

Dějepis – všechny třídy

Fyzika ústní část – všechny třídy

Fyzika písemná část – všechny třídy

Francouzský jazyk – všechny třídy

Hudební výchova – všechny třídy

Chemie písemná část – všechny třídy

Chemie praktická část – všechny třídy

Informatika – všechny třídy

Informatika, maturitní práce (projekt) – všechny třídy

Matematika – všechny třídy

Německý jazyk – všechny třídy

Španělský jazyk

Výtvarná výchova ústní část – všechny třídy

Výtvarná výchova – obhajoba mat. práce – všechny třídy

Tělesná výchova písemná část – všechny třídy

Tělesná výchova – praktická část – všechny třídy

Zeměpis – 4.B, 4.C

Zeměpis – V8.G

Základy společenských věd – 4.B

Základy společenských věd – 4.C

Základy společenských věd – V8.G