Domů
Menu

Profilová část

Termíny zkoušek profilové části maturitní zkoušky

Bude upřesněno pro všechny třídy

Termíny písemných zkoušek profilové části maturitní zkoušky - bilingvní třídy 

Bude upřesněno pro třídy 5. A a 6. A

 

Návrh hodnocení zkoušek profilové části pro rok 2018/2019 bude upřesněno

Standardní třídy (čtyřleté a osmileté studium) v roce 2018

Dvojjazyčná třída (šestileté studium) roce 2018

 

Organizace písemných a praktických zkoušek profilové části

Bude upřesněno

 

Maturitní témata pro dvojjazyčnou třídu pro školní rok 2018/2019

Dějepis ústní část – 6.A

Dějepis písemná část – 6.A

Fyzika ústní část – 6.A

Fyzika písemná část – 6.A

Matematika písemná část – 6.A

Chemie ústní část – 6.A

Chemie písemná část – 6.A

Zeměpis ústní část – 6.A

Zeměpis písemná část – 6.A

Francouzský jazyk a literatura – 5.A

 

Maturitní témata pro 4. ročníky (4.B, 4.C) a oktávu (V8.G) ve školním roce 2018/2019

Anglický jazyk – všechny třídy

Biologie ústní část – všechny třídy

Biologie praktická část – všechny třídy

Dějepis – všechny třídy

Fyzika ústní část – všechny třídy

Fyzika písemná část – všechny třídy

Francouzský jazyk – všechny třídy

Hudební výchova – všechny třídy

Chemie písemná část – všechny třídy

Chemie praktická část – všechny třídy

Matematika – všechny třídy

 

Informatika – všechny třídy

Informatika, maturitní práce (projekt) – všechny třídy

Německý jazyk – všechny třídy

Španělský jazyk

Výtvarná výchova ústní část – všechny třídy

Výtvarná výchova – obhajoba mat. práce – všechny třídy

Tělesná výchova písemná část – všechny třídy

Tělesná výchova – praktická část – všechny třídy

Zeměpis – 4.B, 4.C

Zeměpis – V8.G

Základy společenských věd – 4.B

Základy společenských věd – 4.C

Základy společenských věd – V8.G