Domů
Menu

Předměty profilové maturitní zkoušky

Na webových stránkách školy budou postupně aktualizovány informace k maturitní zkoušce 2018/2019. Pro rok 2018/2019 bude rámec zkoušek stejný jako v minulém školním roce. Základní informace zůstávají tedy stejné a s tím jak budou uvolňovány informace ze společnosti CERMAT a MŠMT budeme aktualizovat i náš web. Aktuálně jsou zveřejněna maturitní témata na tento školní rok.

Maturitní komise pro rok 2018/2019

Obory vzdělání: 79-41-K/41 čtyřleté studium
  79-41-K/81 osmileté studium

Nabídka povinných a volitelných předmětů a důležité termíny pro školní rok 2018/2019 - dokument ke stažení

 

Obor vzdělání: 79-41-K/610 šestileté dvojjazyčné studium

Nabídka povinných a volitelných předmětů a důležité termíny pro školní rok 2018/2019 - dokument ke stažení

 

Informace k žádostem o nahrazení profilové maturitní zkoušky z cizího jazyka výsledkem standardizované zkoušky 

Informace ke stažení

 

Tiskopis žádosti o nahrazení profilové maturitní zkoušky z cizího jazyka výsledkem standardizované zkoušky 

Žádost ke stažení (docx) 2018/2019

Žádost ke stažení (pdf) 2018/2019

 

Seznam jazykových zkoušek, kterými lze nahradit profilovou zkoušku z cizího jazyka (pro naší školu platí pro jazyk anglický, francouzský, španělský a německý)

Seznam ke stažení 2018/2019