Domů
Menu

Předměty profilové maturitní zkoušky

Na webových stránkách školy budou postupně aktualizovány informace k maturitní zkoušce 2018/2019. Pro rok 2018/2019 bude rámec zkoušek stejný jako v minulém školním roce. Základní informace zůstávají tedy stejné a s tím jak budou uvolňovány informace ze společnosti CERMAT a MŠMT budeme aktualizovat i náš web. Aktuálně jsou zveřejněna maturitní témata a rozpis na podzimní termín maturitních zkoušek.

 

Maturitní komise pro podzimní termín maturitních zkoušek a rozpis k ústním zkouškám

Opravná písemná maturitní zkouška z chemie - pondělí 2. 9. 2019 LF v 9:00

Opravná písemná maturitní zkouška z fyziky - pondělí 2. 9. 2019 LF v 9:00

Opravná praktická maturitní zkouška z biologie - úterý 3. 9. 2019 LB v 9:00

Opravná písemná maturitní zkouška z matematiky pro třídu 6.A - středa 4. 9. 2019 v 8:00

Ústní zkoušky všech tříd - pátek 6. 9. 2019 od 8:00 6. A

 

Písemné zkoušky společné části maturitní zkoušky se budou konat od 2. září od 12:00 hodin do 6. září 2019 na spádových školách. Časový rozvrh konání didaktických testů a písemných prací (tzv. jednotné zkušební schéma) určí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy nejpozději do 15. srpna 2019 a zveřejní jej způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Informace o místu a čase konání příslušné zkoušky žák obdrží na pozvánce k písemným zkouškám společné části maturitní zkoušky. Pozvánky budou ředitelům kmenových škol zpřístupněny od 16. srpna 2019 (zdroj: https://www.novamaturita.cz/informace-k-prihlasovani-zaku-k-maturitni-zkousce-podzim-2019-1404038627.html)

 

 

Maturitní komise pro rok 2018/2019 jarní termín

Obory vzdělání: 79-41-K/41 čtyřleté studium
  79-41-K/81 osmileté studium

Nabídka povinných a volitelných předmětů a důležité termíny pro školní rok 2018/2019 - dokument ke stažení

 

Obor vzdělání: 79-41-K/610 šestileté dvojjazyčné studium

Nabídka povinných a volitelných předmětů a důležité termíny pro školní rok 2018/2019 - dokument ke stažení

 

Informace k žádostem o nahrazení profilové maturitní zkoušky z cizího jazyka výsledkem standardizované zkoušky 

Informace ke stažení

 

Tiskopis žádosti o nahrazení profilové maturitní zkoušky z cizího jazyka výsledkem standardizované zkoušky 

Žádost ke stažení (docx) 2018/2019

Žádost ke stažení (pdf) 2018/2019

 

Seznam jazykových zkoušek, kterými lze nahradit profilovou zkoušku z cizího jazyka (pro naší školu platí pro jazyk anglický, francouzský, španělský a německý)

Seznam ke stažení 2018/2019