Domů
Menu

Podzimní termín maturitní zkoušky

Informace pro studenty, kteří budou skládat maturitní zkoušku v podzimním termínu 2019

Maturitní komise pro podzimní termín maturitních zkoušek a rozpis k ústním zkouškám

Opravná písemná maturitní zkouška z chemie - pondělí 2. 9. 2019 LF v 9:00

Opravná písemná maturitní zkouška z fyziky - pondělí 2. 9. 2019 LF v 9:00

Opravná praktická maturitní zkouška z biologie - úterý 3. 9. 2019 LB v 9:00

Opravná písemná maturitní zkouška z matematiky pro třídu 6.A - středa 4. 9. 2019 v 8:00

Ústní zkoušky všech tříd - pátek 6. 9. 2019 od 8:00 6. A

Rozpis ústních zkoušek

Písemné zkoušky společné části maturitní zkoušky se budou konat od 2. září od 12:00 hodin do 6. září 2019 na spádových školách. Časový rozvrh konání didaktických testů a písemných prací (tzv. jednotné zkušební schéma) určí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy nejpozději do 15. srpna 2019 a zveřejní jej způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Schéma ke stažení zde

Informace o místu a čase konání příslušné zkoušky žák obdrží na pozvánce k písemným zkouškám společné části maturitní zkoušky. Pozvánky budou ředitelům kmenových škol zpřístupněny od 16. srpna 2019 (zdroj: https://www.novamaturita.cz/informace-k-prihlasovani-zaku-k-maturitni-zkousce-podzim-2019-1404038627.html). Žáci musí mít povoleno zasílání pozvánek.