Domů
Menu

DofE

Cena vévody z Edinburghu

Program DofE (Mezinárodní cena vévody z Edinburghu) nabízí naše gymnázium od roku 2016.

Absolventi DofE získávají jak prestižní mezinárodní ocenění, tak cenné zkušenosti, které jim mohou pomoci v dalším studiu a kariéře. Neformální vzdělání tohoto typu je často velkou výhodou při pohovorech na vysokou školu či mezinárodní stáž apod. GPdC má již několik desítek úspěšných absolventů, díky tomuto programu měli žáci možnost podívat se i za hranice České republiky - mezi úspěšné stříbrné zahraniční expedice patřila např. výprava do Rumunska, Itálie či do Slovenského ráje.

Zapojení se do programu i jeho plnění je zcela dobrovolné, jednotlivé oblasti i cíle si určuje po konzultaci s vedoucím sám účastník. Nejde o soutěž nebo porovnávání sil, jde o zdokonalování, obohacování sebe sama a posouvání vlastních hranic. Dofe je příležitost dělat něco navíc — a být za to oceněn.

vedoucí DofE na GPdC:
Petra Nagyová – koordinátorka místního centra
Zuzana Nováková
Eva Kotrčková

vedoucí a hodnotitelé dobrodružných expedic:
Martina Černá
Jiří Kálal
Eva Kotrčková
Petra Nagyová
Zuzana Nováková

externí spolupracovnice (vedoucí DofE a hodnotitelka expedic):
Kateřina Kubešová