Domů
Menu

Výuka během přijímacích zkoušek

První kolo přijímacích zkoušek proběhne 12. – 17. dubna 2019. V této době bude docházet ke změně oproti pravidelnému rozvrhu výuky a každá třída bude mít jeden až dva dny ředitelského volna, případně zvláštní celodenní program - viz aktualizovaná verze informace o výuce v době přijímacích zkoušek.