Domů
Menu
Facebook Gymnázium Tábor Instagram Gymnázium Tábor Youtube kanál Gymnázia Pierra de Coubertina Padlet GPdC – prezentace studentských prací a úkolů zejména z distanční výuky

Výsledky přijímacího řízení 2022

Výsledky přijímacího řízení na 4letý obor - 23. 5. aktualizace

Výsledky přijímacího řízení na 6letý obor - 19. 5. aktualizace  - vypsané druhé kolo

Výsledky přijímacího řízení na 8letý obor - 19. 5. aktualizace  

 

24. 5. - čtyřleté studium - pořadí po vypršení lhůty na odevzdání zápisového lístku. Další místa budou uvolněna, pokud přijatí na odvolání nedonesou zápisový lístek, nebo bude zápisový lístek stažen. Čekáme na 4 zápisové lístky.

 19. 5. - šestileté studium - pořadí po vypršení lhůty na odevzdání zápisového lístku a výsledcích náhradního termínu. Kapacita třídy bude zcela určitě nenaplněna. Vypsané druhé kolo.

 19. 5. - osmileté studium - pořadí po vypršení lhůty na odevzdání zápisového lístku a výsledcích náhradního termínu. PZ pro rok 2022 je uzavřené.

 

 

  • Prosíme všechny přijaté uchazeče na odvolání, aby v případě nenastoupení nám písemně přes e-mail sdělili, že nemají zájem o nástup na naší školu. Výrazně tím zrychlíme možnost přijetí dalších uchazečů.
  • Pokud se otevírané třídy nenaplní, vypíšeme druhé kolo přijímacího řízení. Bude zveřejněno na webu školy. Ve druhém kole se již žádné zkoušky nedělají. K rozhodnutí o přijetí se použijí výsledky z prvního kola.