Domů
Menu
Facebook Gymnázium Tábor Instagram Gymnázium Tábor Youtube kanál Gymnázia Pierra de Coubertina Padlet GPdC – prezentace studentských prací a úkolů zejména z distanční výuky

Výsledky přijímacího řízení 2021

Výsledky přijímacího řízení na 4letý obor - aktualizace 4. 6. 2021 - konečný stav

Výsledky přijímacího řízení na 6letý obor - aktualizace 3. 6. 2021 - konečný stav plus druhé kolo

Výsledky přijímacího řízení na 8letý obor - aktualizace 4. 6. 2021 - konečný stav

 

  • Ve druhém kole byli přijati všichni uchazeči, kteří podali přihlášku

 

Pro nepřijaté uchazeče do 4letého studia doporučujeme sledovat webové stránky Gymnázia Soběslav.

  • Na obory čtyřletého studia držíme jedno místo pro uchazeče, konalna PZ v náhradním termínu. Výsledky náhradního termínu budou zveřejněny 15. června.
  • Nepřijatí uchazeči dostanou písemné rozhodnutí o nepřijetí. Zároveň budou vyzváni k podání případného odvolání a to do 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí. Rozhodující je u všech lhůt datum osobního doručení do školy nebo datum podání dopisu na poštu. Odvolání se musí doručit osobně nebo poštou na Gymnázium. Adresuje se k rukám ředitele školy na adresu školy: Gymnázium Pierra de Coubertina Tábor, nám. Fr. Křižíka 860, 390 01
  • Proces přijetí "na odvolání" je díky desetidenním lhůtám na přinesení zápisového lístku zdlouhavý. Po přijetí "na odvolání" musí přijatý uchazeč opět odevzdat zápisový lístek (může si jej vyzvednout na škole, kam již byl přijat). Lhůta na dodání zápisového lístku je v tomto případě opět 10 pracovních dnů.
  • Prosíme všechny přijaté uchazeče na odvolání, aby v případě nenastoupení nám písemně přes e-mail sdělili, že nemají zájem o nástup na naší školu. Výtazně tím zrychlíme možnost přijetí dalších uchazečů.
  • Pokud se otevírané třídy nenaplní, vypíšeme druhé kolo přijímacího řázení. Bude zveřejněno na webu školy. Zpravidla informujeme uchazeče i telefonicky. Ve druhém kole se již žádné zkoušky nedělají. K rozhodnutí o přijetí se použijí výsledky z prvního kola.

 

 

Podrobnosti k podání odvolání.

Odvolání lze podat v okamžiku, kdy jsou výsledky zveřejněné. Tedy s datem 20. května. Nemusíte čekat na dopis. Jakmile dopis obdržíte, máte ještě 3 dny na podání odvolání. Rozhoduje razítko pošty, nebo datum donesení dokumentu do školy.

Žádný formulář „vzor“ nemáme, neboť nevíme, jaký je důvod odvolání. De jure lze vyhovět odvolání jen v případě, že byla zkrácena práva uchazečů (například kdyby zadávající učitel radil některým žákům, text testu byl nečitelný, ve třídě byl velký hluk, atp.). Na druhou stranu v rámci autoremedury (změna rozhodnutí) lze rozhodnutí o nepřijetí změnit a na nenastoupená místa lze přijmout další uchazeče v pořadí, ve kterém jsou „pod čarou“. Nemůžeme předjímat, jaký bude konkrétní důvod odvolání. Domníváme se, že nejčastěji se bude jednat o přijetí na uvolněná místa za uchazeče, kteří nedodají zápisový lístek. Takto můžete nyní formulovat své odvolání. Pokud bude důvod jiný, je potřeba jej uvést konkrétně. Pokud nemáte jiný důvod k odvolání, než změnu rozhodnutí z důvodu uvolněných míst za nenastoupené uchazeče, je potřeba toto do odvolání napsat.

Odvolacím orgánem je zřizovatel školy = Jihočeský kraj, ale autoremeduru, kterou mohu provádět 30 dnů, vyřizuji v rámci správního řízení já. Vždy tedy směřujte odvolání do rukou ředitele školy. Pokud se odvolání nevyřeší v rámci autoremedury, budu s Vámi dál komunikovat.

Díky 10 denním lhůtám je proces odvolání poměrně zdlouhavý. Vytrvejte však a nepodlehněte tomu, že je lepší „vrabec v hrsti, než holub na střeše“. Na školu, kde jste přijati, lze dát zápisový lístek a pak jej stáhnout. Děje se to i na naší škole a ředitelé škol s tím počítají, byť to samozřejmě žádného ředitele netěší. Na druhou stranu je na prvním místě zájem uchazeče. Po uplynutí lhůty na odvolání se již nejde odvolat. Podáním odvolání si tedy jen zvyšujete šance a žádných práv se nevzdáte. Pokud odvolání nepodáte, nelze Vás již přijmout, nebude-li vypsané druhé kolo.

Petr Nývlt, ředitel školy