Domů
Menu

Počet přijímaných

Předpokládaný počet přijímaných pro školní rok 2019/20

Nástup od 1. 9. 2019

 Rozhodnutí ředitele školy o počtu přijímaných žáků v roce 2019 s nástupem od 1. 9. 2019

Kód oboru Název oboru Předpokládaný počet přijímaných
79-41-K/81 Gymnázium (osmileté) 30
79-43-K/61 Dvojjazyčné gymnázium (šestileté) 30
79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté) 60