Domů
Menu

Profilová část

Termíny zkoušek profilové části maturitní zkoušky

Dokument ke stažení

Termíny písemných zkoušek profilové části maturitní zkoušky - bilingvní třídy 

5.A 

6.A

 

Návrh hodnocení zkoušek profilové části

Standardní třídy (čtyřleté a osmileté studium)

Dvojjazyčná třída (šestileté studium)

 

Organizace písemných a praktických zkoušek profilové části

Dokument ke stažení

 

Maturitní témata pro dvojjazyčnou třídu

Dějepis ústní část – 6.A

Dějepis písemná část – 6.A

Fyzika ústní část – 6.A

Fyzika písemná část – 6.A

Matematika písemná část – 6.A

Chemie ústní část – 6.A

Chemie písemná část – 6.A

Zeměpis ústní část – 6.A

Zeměpis písemná část – 6.A

Francouzský jazyk a literatura – 5.A

 

Maturitní témata pro 4. ročníky (4.B, 4.C) a oktávu (V8.G)

Anglický jazyk – všechny třídy

Biologie ústní část – všechny třídy

Biologie praktická část – všechny třídy

Dějepis – 4.B

Dějepis – 4.C

Dějepis – V8.G

Deskriptivní geometrie - všechny třídy

Fyzika – všechny třídy

Fyzika písemná část – všechny třídy

Francouzský jazyk – všechny třídy

Hudební výchova – všechny třídy

Chemie písemná část – všechny třídy

Chemie praktická část – všechny třídy

Matematika – všechny třídy

Programování – všechny třídy

Programování, maturitní práce (projekt) – všechny třídy

Německý jazyk – všechny třídy

Španělský jazyk

Výtvarná výchova – všechny třídy

Výtvarná výchova – maturitní práce – všechny třídy

Tělesná výchova – všechny třídy

Tělesná výchova – praktická část – všechny třídy

Zeměpis – všechny třídy

Základy společenských věd – 4.B, V8.G

Základy společenských věd – 4.C